BIOMIN Forum: Kvalitními objemnými krmivy ke zvýšení produkce mléka

Na programu byly tři přednášky. Po zahájení Ing. Janem Hitzgerem následovala přednáška Ing. Jaroslava Přikryla CSc. na téma: „Technologie pěstování a využití lusko – obilných siláží ve výživě zvířat“. Ve své přednášce se dotkl i současného zhoršení úrodnosti půdy v regionech, kde se snížil chov hospodářských zvířat.

Druhá přednáška byla na téma: „Vliv výživy a kvality objemné píce na složky mléka“. MVDr. Ing. Jan Dvořáček hovořil o stravitelnosti vlákniny, dusíkatých látek a zdravotní nezávadnosti krmiv.

Třetí přednášku měla kolegyně Ing. Dana Pavelková PhD., která ve své přednášce „Mykotoxiny a jejich vliv na zdraví a produkci mléka“ rozebrala systém laboratorního stanovování mykotoxinů a vysvětlila přítomným jejich účinek na zdravotní stav zvířat.