BIOMIN Forum Myslivna 2016

Na programu bylo šest přednášek. Po zahájení Ing. Petrem Hůrkou následovala přednáška Vereny Starkl DI. na téma Mycofix® 5.E, FUMzyme® - průlom v deaktivaci fumonisinů. Přednášející zopakovala strategie boje proti negativním vlivům mykotoxinů, představila nový přípravek FUMzyme® účinný při deaktivaci fumonisinů a seznámila posluchače s nově nabízenou 5. generací řady Mycofix®, která obsahuje všechny tři zatím jediné látky s registrací EU účinné proti mykotoxinům.

Poté si účastníci vyslechli druhou přednášku MYKOTOXINY – analytický servis Jiřího Macury z Romer Labs Diagnostic GmbH. Ten popsal možnosti zjišťování mykotoxinů, ale i dalších látek v krmných surovinách i směsích.

V další přednášce Perspektivy v chovu prasat, dotace v r. 2016 popsal ředitel SCHPČM Ing. Jan Stibal současný stav chovu prasat v České republice i v Evropě, nastínil perspektivy odvětví a seznámil posluchače s dotačními tituly i výší dotací pro r. 2016.

Po přestávce následovala přednáška RNDr. Ing. Jarmily Vinterové Mykotoxiny – potenciální hrozby, ekonomické dopady, Mycotoxin Survey – kvalita sklizně 2015. Přednášející prezentovala zatížení krmných surovin i směsí mykotoxiny v Evropě a v ČR za r. 2015, z praktického hlediska upozornila na rizikové zdroje kontaminace mykotoxiny a zkalkulovala ekonomické dopady boje proti nim.

Vynikající přednášku Praktické zkušenosti českých chovatelů s mykotoxiny přednesl p. Miloš Kubíček z Paloma Loštice. Představil základní druhy mykotoxinů a jejich výskyt a účinky. Tyto prezentoval řadou dokumentačních fotografií klinických příznaků mykotoxikóz.

V poslední přednášce Zdravé střevo bez antibiotik? představila Ing. Dana Pavelková Ph.D. možnosti boje proti střevním problémům bez antibiotik s použitím přípravků naší firmy.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se BIOMIN Fora zúčastnili i těm, kteří svým dílem přispěli k velmi zdařilému a profesionálnímu průběhu této akce.