Výstava plemenného skotu Opařany 2016

Šampionkou výstavy a vítězkou memoriálu Františka Švadleny se stala nejlepší starší kráva CZ400410961 z akciové společnosti ProAgro Radešínská Svratka. V holštýnské plemeni byla nejlepší starší kráva CZ288132 953 Ostretin Genua 19ET z akciové společnosti ZS Ostřetín. Obě šampionky dostaly mimo jiné i  dárkový koš od společnosti BIOMIN Czech s.r.o., který předala ing. Jaroslava Staňková.

Na této výstavě byly také vybrány krávy, které v polovině června budou reprezentovat Českou republiku na Evropském šampionátu ve francouzském Colmaru. Bonitéři Svazu chovatelů holštýnského skotu a ČMSCH a.s. vybrali sedm krav z podniků Agras Bohdalov a.s., 1.zem.a.s. Chorušice, ZS Ostřetín, a.s., Meclovská zemědělská a.s.  a  Agro Staňkov a stejný počet náhradnic.