Centrum vzděláváníJazyk

Typ


Druh zvířat


Téma538 záznamů nalezeno!

The Importance of Day Old Chick Quality

A 1-day old chick has the potential to become a broiler chicken, a layer or breeder. Given this versatility, the quality of day old chicks (DOCs) matters immensely to poultry businesses. This article...

Nová metoda odbourávání fumonisinů u prasat

Fumonisiny – skupina toxických akarcinogenních metabolitů plísní běžně se vyskytujících v kukuřici ajejich vedlejších produktech, ale i v jiných krmivech – představují významné riziko pro chov...