Centrum vzděláváníJazyk

Typ


Druh zvířat


Téma648 záznamů nalezeno!

Nová metoda odbourávání fumonisinů u prasat

Fumonisiny – skupina toxických akarcinogenních metabolitů plísní běžně se vyskytujících v kukuřici ajejich vedlejších produktech, ale i v jiných krmivech – představují významné riziko pro chov...

Highlights from BIOMIN Aqua Days 2015

More than 40 aquaculture industry members from 14 countries participated to the 2015 Aqua Days held by BIOMIN, a leading animal nutrition firm from 13 to 15 April. The program consisted of conference...

Worldwide mycotoxin threats in 2014

The BIOMIN Mycotoxin Survey constitutes the longest running and most comprehensive survey of its kind, using state-of-the-art analytic tools on more than six thousand samples taken from 64 countries...