BIOMIN pradeda naują projektą, kurio tikslas – 3.000.000.000 eurų sumažinti Europos Sąjungos pasėlių praradimus, kylančius dėl mikotoksinų poveikio

“Projektas ”MyToolBox” potencialiai gali dešimtimis milijonų eurų sumažinti pasėlių praradimus kasmet ir sumažinti mikotoksinų patekimą į pašarus, taip apsaugant žmogaus sveikatą” – teigia projekto koordinatorius, Vienos BOKU universiteto profesorius Rudolf Krska.

ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa “Horizon 2020” projektui “MyToolBox” skyrė keturių metų 5 mln. Eurų finansavimą “cloud based” platformos kūrimui. Ši platforma suteiktų galimybę ūkininkams ir kitiems sprendimų priėmėjams realiuoju laiku gauti individualią konsultaciją apie mikotoksinus. Multidisciplininė mokslininkų, inžinierių ir IT specialistų komanda atstovauja 23 vyriausybines, akademines ir pramonės organizacijas iš 11 valstybių.

Projekto dėmesys profilaktikai visoje maisto paruošimo grandinėje (nuo pašarų gyvuliams iki žmonių maisto) daro jį unikaliu” – komentavo BIOMIN Tyrimų centro (Tulln, Austrija) tyrimų direktorius dr. Gerd Schatzmayr, -“ projektas “MyToolBox” yra BIOMIN palikimas žemės ūkio pramonei ir visuomenei apskritai. Be plataus spektro BIOMIN veiklos tyrimų ir pažangos srityje, jis išryškina ekonominę ir socialinę naudą, atspindinčią mūsų giliai puoselėjamas socialinės atsakomybės vertybes”.

Biokuras

Projektas “MyToolBox” apims tyrimus ne tik nuo lauko iki stalo, bet visoje maisto ir pašarų grandinėje, o taip pat svarstys mikotoksinais užterštų grūdų partijų saugaus panaudojimo galimybes, pavyzdžiui, mikrobų energijos pagalba efektyviai gaminti biokurą.

BIOMIN atliks laboratorinius ir didelės apimties tiesioginius testavimus prevencinių priemonių, kuriomis siekiama mažinti mikotoksinų paplitimą biokuro ir fermentacijos šalutiniuose produktuose, tokių kaip distiliatų: džiovintų grūdų ir žlaugtų ( DDGS ), dažnai naudojamų gyvulių pašarams gaminti . " Bioetanolio pramonė gali pamatyti pajamų augimą, o gyvulių augintojai galėtų pamatyti gyvūnų sveikatos ir produktyvumo efektyvumo patobulinimų dėl geresnės kokybės DDGS, dėka sumažėjusio mikotoksinų užteršimo ", pažymėjo dr. Gerdas Schatzmayr.

Europos Sąjunga, Kinija, biomarkeriai ir reglamentai

Daugumoje stambių žemės ūkio rinkų mikotoksinų nukenksminimo produktai nėra reglamentuoti kaip pašarų priedai. BIOMIN, prisidėdama prie reglamentavimo kūrimo, perduos savo didelę mikotoksinų – ypač aflatoksinų ir fumonizinų - tyrimų praktinę patirtį Kinijoje atliekamiems šėrimo bandymams.

Projektas “MyToolBox” pirmaujanti mokslo programa, suburianti Europos ekspertus su jų kolegomis iš Kinijos ir ieškanti bendraminčių visame pasaulyje", komentavo prof. Samuelis Godefroy iš universiteto Laval, Quebec, Canada, vienas iš projekto tarptautinių ekspertų patariamosios tarybos narių, buvęs FAO / WHO Codex maisto komisijos pirmininko pavaduotojas ir dabartinis Kinijos Nacionalinio maisto saugos rizikos vertinimo centro (CFSA) vyresnysis maisto reguliavimo patarėjas. "Taikomas projekto pobūdis ir informavimas stiprina maisto saugą ir vartotojų apsaugą ES ir Kinijoje, taip pat skatina saugaus maisto ir žemės ūkio maisto produktų prekybą visame pasaulyje," pridūrė jis.

“Taisyklių, kurios apibrėžia saugų ir efektyvų mikotoksinų nukenksminimą, laikymasis yra ryški nauda gyvulininkystės pramonei ir galutiniams vartotojams”,-pabrėžė dr. G. Schatzmayr.

2005 metais BIOMIN kreipėsi į ES pašarų priedų bei premiksų asociaciją (FEFANA), kad ši įvertintų ir pripažintų naują pašarinių priedų funkcinę grupę – mikotoksinų deaktyvatorius. BIOMIN yra vienintelė pašarinių priedų gamintoja, turinti ES autorizaciją trim aktyviem komponentams, įeinantiems į mikotoksinų deaktyvatorių sudėtį.

Šis projektas finansuojamas pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą “Horizon 2020”, subsidijos nr. 678012.