Wielowątkowość wydajności jelitowej i kulawizn

BIOMIN Poultry ForumW ramach europejskiego cyklu seminariów pod wspólnym tytułem „Wielowątkowość wydajności jelitowej i kulawizn”, mających miejsce w Bolonii i na Uniwersytecie w Gendawie, końcowy etap odbył się w Polsce, w Warszawie.  Na konferencję łączącą również rokrocznie organizowane BIOMIN FORUM przyjechało ponad 90 gości. Wśród wykładowców zaproszonych na tę konferencję był m.in. ceniony, amerykański specjalista w dziedzinie drobiu profesor Robert F. Wideman, który wspólnie z pozostałymi ekspertami dzielił się wiedzą na temat złożonych relacji pomiędzy zdrowymi jelitami, kontra dysbakteriozami i kulawiznami u drobiu; jak również dyskutował ze słuchaczami na tematy ekonomicznych aspektów charakterystycznych dla dzisiejszego rynku drobiowego na świecie. Omawiane były również strategie i rozwiązania prewencyjne związane z kluczowym obszarem działalności firmy BIOMIN w zarządzaniu ryzykiem mikotoksykoz oraz interakcje jelitowe między toksynami, a najczęściej występującymi patogenami.

“Wysokiej klasy specjaliści przygotowali prelekcje na światowym poziomie. Wykład dr Wael’a Abdelrahmana pozwolił mi usystematyzować wiedzę na temat zastosowania i działania probiotyków  oraz wpływu bakterii probiotycznych na zdrowie układu pokarmowego jak i całego organizmu. W czasie rozmów kuluarowych usłyszałem wiele pozytywnych opinii  na temat części merytorycznej, którą wyrażali młodzi jak i doświadczeni producenci drobiu.”

Jan Lech , DOUBLE Tree by Hilton, 16 listopad 2015 r.

“Ogromny postęp hodowlany i genetyczny, który dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach sprawia, że szybko przyrastające organizmy młodych ptaków poddawane są ekstremalnym wyzwaniom, którym także muszą sprostać specjaliści z zakresu żywienia, chowu i ochrony zdrowia drobiu. Tym właśnie wyzwaniom poświęciliśmy pierwsze BIOMIN Forum Drobiarskie, które włączone zostało w cykl europejskich spotkań promujących zastosowanie synbiotyku PoultryStar®. Prezentowane przez wykładowców wyniki badań jak również ożywiona dyskusja i płynące z niej wnioski,  potwierdziły właściwy kierunek rozwoju rozwiązań, których celem jest sprostanie wymaganiom konsumentów, interesom hodowców i zapewnieniu dobrostanu zwierząt. Cenne pozytywne opinie i uwagi motywują nas do dalszej pracy oraz pogłębienia wiedzy naukowej i praktycznej, którą będziemy na bieżąco dzielić się z Państwem w trakcie kolejnych Forum.”

Paweł Kędzia, DOUBLE Tree by Hilton, 16 listopad 2015 r.

Podobnie jak na poprzednich seminariach w Gandawie i w Bolonii, BIOMIN pokazał swoją wiodącą pozycję w badaniach naukowych i praktycznym zastosowaniu oferowanych rozwiązań, nie tylko w zarządzaniu ryzykiem mikotoksykoz, ale również w obszarze związanym z wydajnością jelitową i wykorzystaniem probiotyków.

Ponad 90 specjalistów z zakresu hodowli, żywienia i ochrony zdrowia drobiu przyjęło zaproszenie firmy BIOMIN i wzięło udział w seminarium organizowanym w hotelu Double Tree by Hilton, w Warszawie. Merytoryczne dyskusje i wymiany opinii między gośćmi, a prelegentami rozpoczęły się już w czasie wspólnego obiadu i pozytywnie wpłynęły na dalszy ciąg sesji pytań i odpowiedzi, która zakończyła część wykładową konferencji. 

Udany dzień zakończył się w wyjątkowej atmosferze uroczystą kolacją, po której nastąpiły koncert kwartetu smyczkowego „Obsession”, degustacja najlepszych, szkockich whisky i wspólna zabawa na parkiecie.