BIOMIN jest partnerem w nowym projekcie UE, którego celem jest ograniczenie strat sięgających 3 mld € powodowanych występowaniem mikotoksyn w uprawach zbóż.

BIOMIN Commits to New Project Aimed at €3B in EU Crop Losses Due to MycotoxinsZdaniem koordynatora projektu, Profesora Rudolfa Krska z Wiedeńskiego Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych, projekt MyToolBox ma potencjał by ograniczyć straty wynikające z zanieczyszczenia upraw nawet o kilkadziesiąt milionów euro. Pozwoli to także, w wymierny sposób, zmniejszyć realne zagrożenie dla naszego zdrowia.

W ostatnim czasie Unijny Program Badań i Innowacji – Horyzont 2020 – przyznał projektowi MyToolBox dofinansowanie w wysokości 5 mln euro, które będzie realizowane w okresie kolejnych 4 lat. Pozwoli to stworzyć platformę „w chmurze”, która umożliwi wszystkim hodowcom, żywieniowcom oraz przedstawicielom przemysłu paszowego, dostęp w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących mikotoksyn. W skład interdyscyplinarnego zespołu naukowców, inżynierów i specjalistów z zakresu informatyki, weszli reprezentanci 23 organizacji o charakterze rządowym, naukowym jak również przedstawiciele branży paszowej z 11 krajów.

Celem projektu jest jednoczesna prewencja i wzmacnianie podmiotów łańcucha żywnościowego oraz paszowego, co decyduje o jego wyjątkowości – skomentował dr Gerd Schatzmayr, dyrektor naukowy BIOMIN Competence Center z siedzibą w Tulln, w Austrii. Podkreślił równocześnie, że zaangażowanie BIOMIN w projekt MyToolBox jest świadectwem zastosowania najnowocześniejszych badań naukowych w służbie przemysłu i ogółu społeczeństwa. – Oprócz rozległych działań naukowych i poszukiwań najlepszych rozwiązań, BIOMIN zwraca uwagę zarówno na korzyści ekonomiczne jak i społeczne, a to odzwierciedla nasze głębokie zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność biznesową – podkreślił dr Schatzmayr.

Biopaliwa w miksie

Jednym z podstawowych założeń projektu MyToolBox jest nie tylko realizacja idei „od pola po stół”, lecz również żywe zainteresowanie możliwością bezpiecznego wykorzystania zanieczyszczonych upraw do produkcji m.in. biopaliw, właśnie poprzez mikrobiologiczną konwersję energii.

BIOMIN planuje przeprowadzić badania laboratoryjne, jak również pilotażowe testy ograniczające występowanie mikotoksyn przy produkcji biopaliw i produktów będących odpadem po fermentacji gorzelnianej, takich jak DDGS-y, często stosowane w żywieniu zwierząt. Branża biopaliw mogłaby zaobserwować znaczący wzrost swoich przychodów, a hodowcy dzięki wyższej jakości DDGS-ów i obniżeniu zanieczyszczenia mikotoksynami, doceniliby poprawę stanu zdrowia zwierząt i ich wydajność – zauważa dr Gerd Schatzmayr.

My Toolbox Project Approach

UE, Chiny, biomarkery i regulacje

Zaskakującym jest fakt, że najważniejsze rynki rolne, po dziś dzień, nie wypracowały ram dla produktów dezaktywujących mikotoksyny opartych na dodatkach paszowych. BIOMIN wdroży swoje bogate „know-how” zdobyte w dziedzinie analiz biomarkerów w obszarze dezaktywacji mikotoksyn – w szczególności alfatoksyn i fumonizyn – w doświadczenia prowadzone na terytorium Chin. Będzie to kolejny krok do coraz szerszego zaangażowania Firmy w rozwój jednolitego ustawodawstwa.

Projekt MyToolBox jest wiodącym przedsięwzięciem naukowym wiążącym europejskich ekspertów z ich chińskimi partnerami, by naświetlać problem mikotoksyn na całym świecie –powiedział Profesor Samuel Godefroy z Uniwersytetu Laval, Quebeck w Kanadzie. Warto nadmienić, że Profesor Godefroy, to jeden z członków międzynarodowego kolegium ekspertów projektu MyToolBox oraz były wice-przewodniczący komisji FAO/WHO ds. norm żywności, jak również starszym doradcą Chińskiego Narodowego Centrum ds. Bezpieczeństwa Żywności (CFSA). – Charakter projektu i jego zasięg, to bez wątpienia klucze nie tylko do poprawy bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów w UE, i w Chinach, ale także wsparcie dla bezpiecznego obrotu żywnością oraz surowcami rolno-spożywczych na całym świecie – dodaje Profesor Godefroy.

W 2005 r. BIOMIN przedstawił przed Unijnym Stowarzyszeniem FEFANA wieloletnie wyniki badań, które zaowocowały powołaniem nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych: dezaktywatorów mikotoksyn. Aktualnie, BIOMIN jest jedyną firmą na świecie, produkującą dodatki paszowe, posiadające autoryzację UE w zakresie dezaktywacji mikotoksyn, dla trzech swoich innowacyjnych składników.

EU flagProjekt ten otrzymał dofinansowanie z programu UE Horyzont 2020, Badania i Innowacje w ramach umowy grantu nr. 678012.