Sześćdziesiąt procent obszarów hodowlanych stanęło wobec realnego ryzyka związanego z występowaniem mikotoksyn – donosi ostatni raport BIOMIN Mycotoxin Survey

Główne wnioski

  • Produkcja zwierzęca w Ameryce Północnej i w Azji Północnej napotyka poważne zagrożenia związane z zanieczyszczeniem mikotoksynami.
  • Ameryka Południowa, Europa Środkowa, Europa Południowa, Bliski Wschód, Afryka i Azja Południowo-Wschodnia stawiają czoła wysokiemu zagrożeniu ze strony mikotoksyn.
  • Globalnie: deoksyniwalenol (DON) stanowi najczęściej występującą toksynę, choć poziomy fumonizyn i zearalenonu również dają powody do obaw.
  • Połowa wszystkich badanych próbek zawierała dwie lub więcej mikotoksyn.

Sięgając dalej i dokładniej

- BIOMIN Mycotoxin Survey zwiększa swój zasięg geograficzny i dokładność analiz rok po roku – podkreśla Ursula Hofstetter, Dyrektor Centrum Kompetencji ds. Mikotoksyn w BIOMIN. W tym roku przeprowadzono ponad 31000 analiz bazując na 8271 próbkach pochodzących z 75 krajów całego świata. Dla porównania, w zeszłym roku analizom poddanych zostało ponad 6000 próbek, pochodzących z 64 krajów.

Włącznie z przemysłem

- Wraz z wdrażaniem najnowocześniejszych technologii wykrywania mikotoksyn do naszego programu badań, rysuje się przed nami o wiele bardziej klarowny i szczegółowy obraz zanieczyszczenia mikotoksynami – wyjaśnia pani Hofstetter. To już drugi rok, kiedy to badanie obejmuje wyniki analiz ponad 380 mikotoksyn i ich metabolitów, przy użyciu swoistego „dzieła sztuki” – Spectrum 380® (LC-MS / MS), czyli analityki opartej na chromatografi cieczowej i spektrometrii masowej, w pojedynczym etapie analizy.

- Te potężne narzędzia są tak wrażliwe, że wykrywają nawet nieprawdopodobnie niskie poziomy zanieczyszczenia toksynami, zarówno w surowcach, jak i gotowych paszach. Mówiąc wprost, przemysł spożywczy i paszowy, muszą spojrzeć znacznie głębiej poza samą analizę rozpowszechnienia mikotoksyn (procent pozytywnych próbek), i skupić się na wskaźnikach, które są kluczowe dla ich występowania. Należą do nich: średnie poziomy zanieczyszczenia mierzone w częściach na miliard (ppb), indywidualna wrażliwość poszczególnych gatunków zwierząt, progi ryzyka, współwystępowanie mikotoksyn i ich działanie synergiczne, jak również mikotoksyny maskowane - niemożliwe do wykrycia poprzez konwencjonalne testy oraz całkowite obciążenie surowca, czy paszy mikotoksynami – dodaje pani Hofstetter.

O przeglądzie

Doroczny raport BIOMIN Mycotoxin Survey, stanowi najdłużej działające i najbardziej kompleksowe badanie tego rodzaju, przy użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych. W czasie jego trwania, badanych jest więcej niż osiem tysięcy próbek pochodzących z 75 krajów na całym świecie. Ponad 31.000 analiz przeprowadzono w celu określenia obecności i potencjalnego ryzyka jakie stwarzają mikotoskyny wobec produkcji zwierząt gospodarskich.