Mykotoxíny

Mykotoxíny napádajú viaceré orgány a tkanivá ošípaných, najmä pečeň, črevá, obličky a tkanivá imunitného systému. Výsledkom toho je znížená úžitkovosť a zvýšená citlivosť na patogény. U ošípaných sú symptómy často skryté. Prejavujú sa pri oslabených zvieratách so zníženou citlivosťou na vakcíny a antibiotiká.

Veľkú pozornosť je nutné venovať takzvaným „podmieneným“ chorobám, akými sú eryzipel, E.coli, Salmonella, chrípka, Pasteurella a streptokok. Tieto choroby spúšťa stres. Preukázalo sa, že mykotoxíny sú postačujúcou a nevyhnutnou podmienkou pre spustenie týchto infekcií.

Produkty

Mycofix®

Mycofix®

Produktová línia Mycofix® predstavuje špeciálne vyvinuté doplnkové krmivá, ktoré chránia zdravie zvierat tak, že deaktivujú mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v kontaminovanom krmive. Mycofix® je vhodný na používanie v krmivách pre hydinu, ošípané a prežúvavce, ako aj v krmivách pre ryby a krevety.

Viac informácií

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto témy?