Bilgi MerkeziDil

Tip


Türler


Konular629 … adet konu bulundu!

Managing endotoxin risks in pigs

Endotoxins, which are structural components of the outer membrane of Gram-negative bacteria, are invisible, odourless and cannot be detected by smell or taste, but can significantly reduce immune...

Yemde Gizlenen Performans İnhibitörü

TAHILLAR HEM TARLADA BÜYÜME SIRASINDA HEM DE DEPODA MİKOTOKSİN KONTAMİNASYONUNA MARUZ KALMAKTADIR. HER YILIN TAHIL ÜRÜNÜ, BU MAKALEDE İNCELENEN KENDİNE ÖZGÜ BİR DİZİ GÜÇLÜK MEYDANA GETİRMEKTEDİR.