Mycofix®

Mikotoksin risk yönetimi çözümü

Mycofix® ürün hattı kontamine yemlerde bulunan mikotoksinleri deaktive ederek hayvan sağlığını korumak üzere özel olarak geliştirilmiş katkılardan oluşmaktadır. Mycofix® kanatlı ve ruminant yemlerinin yanı sıra balık ve karides yemlerinde de kullanıma uygundur.

Mikotoksinler – her yerde görülen bir problem

Farklı sıklıklarda ve farklı şartlar altında görülen yüzlerce mikotoksin çeşidinin var olmasının yanı sıra, aynı numunede birden fazla mikotoksinin birlikte bulunmasından kaynaklanan sinerjik komplikasyonlar, mikotoksinle mücadele stratejilerinde yaratıcı ve hedeflenmiş çözümlere ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır.

Mycofix®‘in ardındaki bilim

Mycofix®‘in etkinliğinin sırrı üç kollu mikotoksin mücadele stratejisindedir:

Biyo-transformasyon

Biyo-transformasyon

Mycofix® ürün hattındaki patentli biyolojik unsurların sağladığı spesifik enzimler; trikotesen, zearalenon, okratoksin A ve fumonisinlerin moleküler yapılarını değiştirerek bunların toksisitesini giderir. Bu biyo-transformasyon sonucunda toksik olmayan, çevresel açıdan güvenli metabolitler açığa çıkar.

Adsorbsiyon

Adsorbsiyon (soğurma)

Mycofix® ürün hattındaki üstün kaliteli bir mineral karışımı, aflatoksinler ve ergot alkaloidleri gibi adsorbe edilebilen mikotoksinleri hayvanın intestinal kanalında selektif olarak kendine bağlar ve etkisizleştirir. Adsorbsiyon neticesinde toksinlerin biyolojik etkinliği çok büyük ölçüde giderilir.

BIOMIN’in yaptığı dikkatli ve titiz adsorban madde seçimi sayesinde Mycofix® ürün hattı:

  • Düşük dozlarla azami mikotoksin bağlaması sağlar.
  • Tavsiye edilen en yüksek dozda bile rasyondan elzem besin, vitamin veya minerallerin çıkartılmasını gerektirmez.
Biyo-koruma

Biyo-koruma

Biyo-koruma özelliği, dikkatle seçilmiş ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bitki ve alg ekstrelerinden oluşan bir karışım sayesinde mikotoksinlerin olumsuz etkilerine karşı hepatik ve immün direnç sağlar.

AB onayı

Mikotoksin deaktivasyonu ürünlerine ilişkin AB onayı sadece mikotoksinler hakkındaki ürün iddialarının yasal dayanağını teşkil etmekle kalmayıp aynı zamanda bir ürünün etkinlik ve güvenliğinin yüksek standartlar doğrultusunda değerlendirilmesini de içerir.

Uzun bir geçmişe dayanan mikotoksin araştırmaları neticesinde BIOMIN, Mycofix® ürün hattının parçaları olan Biomin® BBSH797 ve spesifik bentonit Mycofix® Secure için bu seçkin AB onayını almayı başarmıştır. Şu ana kadar AB tescil sürecini tamamlayıp nihai onayı alabilen yegane ürünler bunlardır.

Regulation (EC) No 1016/2013, No 1060/2013, No 1115/2014, No 2017/913 & No 2017/930

Mikotoksinlerin etkileri

Bu ürün hattı konusunda sorunuz var mı?

Bazı ifadeler her coğrafi bölge için geçerli olmayabilir. Ürünle ilgili iddialar mevzuat hükümlerine bağlı olarak farklılıklar gösterebilir.

Ürünün tedarik durumu ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen BIOMIN ya da Türkiye’de Biokey ile iletişim kurun.