Khảo sát độc tố nấm mốc mới nhất của BIOMIN cho thấy rằng mối nguy cơ cao đối với chăn nuôi toàn cầu

“Mức độ rủi ro chắc chắn tăng cao ở nhiều khu vực,” Tiến sĩ Timothy Jenkins, Giám đốc sản phẩm quản lí rủi ro do độc tố nấm mốc của BIOMIN cho hay.

Mức độ rủi ro trung bình toàn cầu là 62% - có nghĩa là gần 2/3 tổng số mẫu có ít nhất 1 loại độc tố nấm mốc trên mức ngưỡng. Xét theo khu vực, mức độ rủi ro do độc tố nấm mốc xếp hạng từ mức thấp 46% ở Trung Đông tới mức cao 80% ở khu vực Châu Á.

“Mức độ rủi ro phản ánh khả năng rằng các nhà sản xuât đang đối mặt với sự nhiễm độc tố nấm mốc trong quá trình chăn nuôi. Những kết quả này cho thấy rằng các nhà sản xuất ở khắp mọi nơi nên thận trọng trong giám sát mặt hàng nguyên liệu thô và thức ăn đối với sự nhiễm độc tố nấm mốc và xem xét thực hiện một chương trình quản lí rủi ro do độc tố nấm mốc hiệu quả.

Những xu hướng chính trong khu vực

  • Fumonisins tăng cao ở ngô Bắc Mĩ
  • Mức độ nhiễm DON cao được tìm thấy ở vụ thu hoạch ngũ cốc Châu Âu
  • Châu Á đang phải đối mặt với rủi ro cao do độc tố nấm mốc mọi loại
  • Mức độ rủi ro do độc tố nấm mốc ở Nam Mĩ tăng mạnh vào nửa năm cuối của 2016

Sự hiện diện nhiều loại độc tố nấm mốc

Khoảng 2/3 tổng số mẫu có chứa 2 hoặc nhiều hơn 2 loại độc tố nấm mốc. Nhiễm nhiều loại độc tố nấm mốc trong thức ăn gây ra thêm nhiều vấn đề, vì sự kết hợp nhiều loại độc tố nấm mốc tạo ra tác động cộng hưởng như đã biết, làm tăng hậu quả trầm trọng thêm trên gia súc.

“Rất thường xuyên, sự nhiễm độc thức ăn bao gồm một số độc tố nấm mốc, mặc dù loại độc tố nấm mốc cụ thể và nồng độ dao động là do khí hậu, sự thay đổi theo mùa, kiểu thời tiết,…” Tiến sĩ Jenkins cho hay. “Đối với những nhà sản xuất, điểm nổi bật này là điều quan trọng cho việc chọn giải pháp độc tố nấm mốc phổ rộng được thiết kế để đối phó với các loại độc tố nấm mốc khác nhau,” Ông cho biết thêm.

Về nghiên cứu này

Khảo sát độc tố nấm mốc hằng năm của BIOMIN thiết lập lâu dài nhất và khảo sát toàn diện nhất, với việc sử dụng công cụ phân tích tiên tiến trên hơn 15000 mẫu được thu thập từ 81 quốc gia trên thế giới. Hơn 60000 phân tích được tiến hành để xác định sự hiện diện và nguy cơ tiềm ẩn gây ra cho chăn nuôi gia súc.

Opens external link in new windowBản tường trình đầy đủ có thể tìm thấy tại đây.