Science & Solutions - No. 03

Nội dung:

Science & Solutions No. 3Kế hoạch thành công cho thức ăn ủ chua
Quản lý thức ăn trong xi-lô và chọn đúng các chất bổ sung cho thức ăn ủ, là có thể kéo dài chất lượng thức ăn. Kết hợp chất lên men homo với chất lên men hetero thích hợp sẽ ức chế trực tiếp sự phát triển của nấm men và nấm mốc, đồng thời làm tăng sự phục hồi vật chất khô trong thức ăn.

Các yếu tố ăn vào của bò sữa
Tối ưu hóa tiềm năng ăn vào chất khô với các khẩu phần đúng và một môi trường có lợi.

 

 

Subscribe now