Tuyên bố trách nhiệm

BIOMIN Holding GmbH cố gắng hết mức để đảm bảo thông tin trên trang này là chính xác và đầy đủ khi được đăng tải, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác từ việc sử dụng thông tin của chúng tôi.

BIOMIN Holding GmbH cũng không chịu bất kì trách nhiệm nào cho việc mất mát nội dung và ý tưởng từ việc sử dụng thông tin cung cấp trên trang này. Thông tin trên mạng có thể chưa đầy đủ, chưa cập nhập, và không chính xác về mặt kĩ thuật và cách thức trình bày. Thông tin có thể được cập nhập và thay đổi mà không cần báo trước. Công ty chúng tôi cũng có thể thay đổi và nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê ở trên bất kì lúc nào không cần báo trước cũng như không chịu trách nhiệm về sau.

Ngoài những thông tin nội bộ, các kết nối với thông tin và trang mạng bên ngoài cũng được cung cấp nhằm phục vụ tiện ích cho khách hàng. Sự có mặt của các liên kết này không đồng nghĩa với việc có sự liên hệ nào giữa BIOMIN và các nguồn thông tin bên ngoài. Các nguồn thông tin này nằm ngoài sự kiểm soát của BIOMIN. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin trong đấy. BIOMIN Holding GmbH sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thông tin, nội dung sai sót hoặc bất hợp pháp nằm ngoài mạng nội bộ của chúng tôi.