Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/cz/druh-zvirat/prezvykavci/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Znalosti a zkušenosti v chovu přežvýkavců

Od začátku je BIOMIN plně odhodlán pomáhat chovatelům skotu při úspěšném řízení jejich chovů. Pro tuto bezproblémovou spolupráci je zásadní interdisciplinární tým odborníků, který zajišťuje vlastní výzkum a vývoj inovativních produktů až po praktický management v zemědělském podniku. Cílem je úspěšná a rentabilní produkce v chovech přežvýkavců.

Náš tým specialistů na přežvýkavce tvoří vědci, veterinární lékaři a odborníci na výživu, kteří se svými znalostmi pokrývají všechny aspekty každodenního provozu chovů přežvýkavců. Jejich spolupráce se promítá do vědecky založených, osvědčených a uživatelsky přívětivých řešení, která jsou dobře přizpůsobená praktickému řízení zemědělských podniků.

V moderním chovu dojnic je mnohem rychlejší pasáž krmiva bachorem krav, čímž zbývá pro bachorové mikroorganismy méně času na detoxikaci. V kombinaci s vyšším příjmem krmiva to pravděpodobně znamená, že naše krávy se nemohou chránit svými přirozenými obrannými mechanismy tak, jak se často předpokládá.

Více informací

Management odchovu telat se často podceňuje. Nicméně je dnes všeobecně známo, že užitkovost telat má velký vliv na budoucí produkci mléka. To platí také pro kůzlata a jehňata.

Více informací

Produkce mléka za laktaci a celoživotní užitkovost dojnice jsou nejvíce rozhodujícím faktorem celkové ziskovosti mléčné farmy. Laktace závisí na mnoha faktorech.

Více informací

Produkční účinnost krmiv je klíčovým parametrem ziskovosti. S vysokými cenami krmiv se vyplatí zvyšovat účinnost krmiv zlepšením stravitelnosti. Lepší stravitelnost krmiva znamená také vyšší produkci mléka bez negativní energetické bilance (NEB).

Více informací

Dobrý management silážování je klíčem k ziskovému chovu skotu. Existuje mnoho důležitých faktorů, které ovlivňují kvalitu siláží. Odborníci společnosti BIOMIN jsou vyškoleni, aby Vám poradili, jak nejlépe konzervovat krmiva a zlepšit kvalitu vašich siláží.

Více informací

Optimální zdraví bachoru je základní podmínkou úspěšné produkce a vyžaduje optimální pH a vysoký počet bakterií v bachoru. Zajištění správného zdraví bachoru vede k vyšší stravitelnosti a vyššímu příjmu krmiva.

Více informací

Dobrá kvalita krmiv je nutností pro dosažení vynikajících výsledků v chovu masného skotu. Kromě jiných faktorů, vyšší příjem krmiva rovněž koreluje s lepší produkcí hovězího masa.

Více informací

Máte dotazy k tomuto tématu?Související média

Quo Vadis Global Meat Industry 2050

The Challenge: The scourges of pestilence, famine, wars, and earthquakes have come to be regarded a blessing to overcrowded nations, since they serve to prune away the luxuriant growth of the human...

Industry 4.0 – Transforming the Feed and Feed Ingredients Industry

A strong wind of change is moving the animal feed and feed ingredients industry

Global Feed to Meat Industry Outlook

Shaping the Industry for improved Competitiveness

Presentation held by Nan-Dirk Mulder, Rabobank International, The Netherlands, during the World Nutrition Forum 2018 in Cape Town.

S.C.O.P.E: Scientific Challenges and Opportunities in the Protein Economy

How to Lead Successfully by Science & Speed & Service – Chances – Organization 4.0 – Partnership – Entrepreneurship

This is the keynote presentation held by Erich Erber, Founder and Head of...

Kick-Off: Project D4Dairy started

In this project, BIOMIN performs an extensive mycotoxin survey in Austrian dairy farms with feed components being analysed for more than 400 fungal metabolites. By matching mycotoxin occurrence with...

Mycotoxin Survey in US corn: November 2018 update

Mycotoxins, fungal metabolites produced by common molds capable of infecting almost all types of grains, are toxic to animals and humans. As part of the Biomin® PROcheck mycotoxin risk management...

Aktuality

Kick-Off: Project D4Dairy started

In this project, BIOMIN performs an extensive mycotoxin survey in Austrian dairy farms with feed components being analysed for more than 400 fungal metabolites. By matching mycotoxin occurrence with...

BIOMIN Mycotoxin Academy - A Resounding Success in Myanmar

Over 150 professionals from leading companies in the feed and livestock sector participated in the Mycotoxin Academy held across three major cities in Myanmar - Yangon, Mandalay and Taunggyi - from 30...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net