BIOMIN se věnuje novému projektu zaměřenému na třímiliardové ztráty v rostlinné výrobě způsobené mykotoxiny

„Projekt MyToolBox umožní každoročně ušetřit desítky milionů eur díky snížení ztrát rostlinných komodit a omezení výskytu mykotoxinů v krmivech, což bude mít obrovský přínos z hlediska lidského zdraví,” říká kooordinátor projektu, professor Rudolf Krska z Universität für Bodenkultur (BOKU) ve Vídni.

V rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 bylo v nedávné době přiděleno projektu MyToolBox pět milionů eur na čtyřleté období. Cílem je vytvořit platformu v podobě internetového cloudu, která bude poskytovat farmářům a dalším subjektům v řetězci výroby potravin a krmiv poradenství týkající se mykotoxinů, a to v reálném čase a pro konkrétní případy. Víceoborový tým vědců, inženýrů a IT specialistů zastupuje 23 vládních, akademických a oborových organizací z 11 zemí.

„Zaměření na prevenci a posílení jednotlivých subjektů v celém řetězci výroby krmiv a potravin činí tento projekt jedinečným,” poznamenal Dr. Gerd Schatzmayr, ředitel výzkumu v BIOMIN Research Center, které se nachází v rakouském městě Tulln. Dodal, že „zapojení společnosti BIOMIN do projektu MyToolBox svědčí o špičkovém vědeckém výzkumu v oblasti zemědělství
a taktéž na celospolečenské úrovni. Je odrazem intenzívního výzkumu a vývoje, jímž se společnost BIOMIN zabývá, a navíc i ekonomického a společenského přínosu hluboce zakořeněných korporátních hodnot a sociální zodpovědnosti.”

Biopaliva v kostce

Projetk MyToolBox nejenže podporuje kvalitu „z pole až na vidličku”, tedy v celém řetězci výroby krmiv a potravin, ale také se zabývá možnosti bezpečného využití šarží kontaminovaných mykotoxiny k efektivní produkci biopaliv prostřednicvím mikrobiální konverze energie.

BIOMIN bude provádět laboratorní a pilotní testování preventivních opatření zaměřených na omezení výskytu mykotoxinů v produkci biopaliv a při fermentaci vedlejších produktů, jako jsou sušené výpalky s rozpustným podílem (DDGS), často používané jako krmivo pro hospodářská zvířata. „Odvětví výroby biopaliv může očekávat nárůst příjmů a chovatelé zase zlepšení zdraví
a užitkovosti zvířat v důsledku vyšší kvality DDGS díky menší kontaminaci mykotoxiny,” poznamenal Dr. Gerd Schatzmayr.

EU, Čína, biomarkery a legislativa

Mnohé velké zemědělské trhy v současné době nemají žádnou legislativu, která by se týkala produktů pro deaktivaci mykotoxinů, jako jsou doplňkové látky do krmiv. BIOMIN využije své rozsáhlé know-how v oblasti analýz biomarkerů mykotoxinů, zejména aflatoxinů a fumonisinů,
v krmných pokusech plánovaných v Číně jako součást snahy zahrnout tuto otázku do legislativy.

„Projekt MyToolBox je přední vědeckou platformou, které spojuje evropské odborníky s jejich čínskými partnery a má přesah i do zbytku světa,” poznamenal prof. Samuel Godefroy z University Laval v kandském Quebecu, člen mezinárodního poradenského výboru projektu, bývalý místopředseda Komise FAO/WHO pro Codex Alimentarius a současný hlavní poradce pro krmivářksou legislativu v Čínském národním centru pro hodnocení bezpečnosti krmiv (CSFA).

„Do praxe orientovaný charakter projektu a jeho širší kontext bezpochyby povede nejen k posílení bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitelů v EU a v Číně, ale také prospěje obchodu s bezpečnými potravinami a zemědělskými komoditami na celém světě,” dodal.

„Vidím zde výrazný přínos pro odvětví chovu hospodářských zvířat a koncové spotřebitele spočívající ve vytvoření předpisů, které se vztahují k bezpečnosti a účinnosti deaktivátorů mykotoxinů,” zdůraznil Dr. Schatzmayr.

V roce 2005 BIOMIN předsedal pracovní skupině Evropské federace výrobců doplňkových látek a premixů (FEFANA). Výsledkem bylo zavedení nové fukční skupiny doplňkových látek – deaktivátorů mykotoxinů. BIOMIN je jediným výrobcem doplňkových látek, který získal autorizaci EU pro vlastnosti umožňující deaktivaci mykotoxinů, a to hned u tří svých inovativních výrobků.

Tento projekt je financován z programu pro výzkum a inovace EU Horizon 2020, v rámci grantu č. 678012.