Schválení EU pro FUMzyme® dokazuje biotransformaci fumonisinů

FUMzyme®, součást známé produktové řady Mycofix® společnosti BIOMIN, je historicky první purifikovaný enzym schválený Evropskou unií, s dokázanou schopností biotransformovat fumonisiny na netoxické metabolity.

FUMzyme® byl původně izolován z půdních bakterií rodu Sphingopyxis MTA 144, které degradují fumonisiny, a Výzkumným centrem společnosti BIOMIN (BIOMIN Research Center) byl označen jako esteráza fumonisinů.

Produkt je účinný při degradaci (transformaci) fumonisinů na sloučeniny s výrazně nižší toxicitou v trávicím traktu zvířat. Poměr mezi sfinganiny a sfingosiny (Sa/So), považovaný za nejcitlivější koncový bod pro toxikózy způsobené fumonisiny, byl zařazen jako významný parametr v mnoha krátkodobých i dlouhodobých krmných pokusech provedených u prasat.

Tyto pokusy pevně prokázaly, že přidání přípravku FUMzyme® významně snížilo poměr Sa/So u prasat krmených krmnou dávkou s obsahem fumonisinů. Hodnoty sfinganinů a sfingosinů se obecně vrátily na úroveň, která je pozorována u prasat krmených odpovídající krmnou dávkou, ale bez obsahu fumonisinů.

Doposud bylo jediným dostupným řešením účinným proti intoxikaci fumonisiny jejich vyvázání na adsorpční látky. Vzhledem k molekulární struktuře těchto mykotoxinů a závislosti reakce na pH, jsou fumonisiny v trávicím traktu adsorbovány pomocí produktů vyvazujících mykotoxiny pouze částečně.

Podle současných výsledků BIOMIN Mycotoxin Survey, přehledu společnosti BIOMIN z roku 2014, ve kterém bylo analyzováno více než 3500 vzorků krmných surovin po celém světě, byly fumonisiny nalezeny v 82 % ze všech vzorků kukuřice, s průměrnou kontaminací vyšší než 2200 ppb.

V roce 2013 se BIOMIN stal první společností, která získala schválení Evropské unie pro krmná aditiva s prokázanými účinky proti mykotoxinům. Byly schváleny dva produkty: Biomin® BBSH 797 jako produkt biotransormující deoxynivalenol (DON) a Mycofix® Secure, bentonit vyvazující aflatoxiny.

FUMzyme®, výsledek mnohaletého intenzivního výzkumu ve Výzkumném centru společnosti BIOMIN v Rakousku, je příkladem inovačního náskoku společnosti BIOMIN ve vývoji revolučních strategií v boji proti mykotoxinům.