BIOMIN Forum 2017

Każda odsłona Biomin Forum to nie lada gratka dla hodowców, przedstawicieli świata nauki, jak również firm towarzyszących produkcji zwierzęcej. Nie inaczej było tym razem. Tegoroczna tematyka Forum, oscylowała wokół niezwykle gorących i przyszłościowych tematów związanych z minimalizacją stosowania antybiotyków oraz modelami odchowu młodzieży.

Prelekcję otwierającą tegoroczną edycję Biomin Forum, poprowadził redaktor Karol Bujoczek z miesięcznika Top Agrar. Sytuacja rynkowa w minionym roku, zarówno w sektorze bydlęcym, trzodowym czy drobiarskim, pokazała, że choć problemy są wpisane w produkcję rolniczą, ich skala może niejednemu dać się we znaki. Jednak bardzo często pochłonięci własnymi trudnościami, zapominamy, że szersza perspektywa może przynieść zupełnie nowe, świeże spojrzenie na te same zagadnienia!

Redaktor Bujoczek w bardzo obrazowy sposób przekonywał zebranych gości jak wygląda sytuacja naszej rodzimej produkcji, nie tylko w skali lokalnej, ale - co najważniejsze w dobie globalnej produkcji i szerokich relacji handlowych pomiędzy państwami - jaka jest kondycja polskiej gospodarki rolnej na tle gospodarek światowych. Perspektywy rynkowe na najbliższe lata pokazują z jednej strony, jak wiele wyzwań jest przed nami, a z drugiej - jak ważnym partnerem największych gospodarek świata, takich jak np. Chiny czy Indie, jest Polska. Ogromne zapotrzebowanie, zwłaszcza na produkty mleczne czy drobiowe krajów rozwijających się, czy coraz większa świadomość "ekologiczna" konsumentów sprawia, że zaczynamy odgrywać bardzo istotną rolę, zarówno jako producent należący do UE, jak i samodzielny dostawca do krajów dalekowschodnich.

Dobre perspektywy rynkowe w skali makro - z jednej strony - są wyczekiwanym oddechem po zeszłorocznych perturbacjach, z drugiej jednak, powinny być wyzwaniem dla hodowców. Wykład redaktora Bujoczka dał niezwykle ważną, w tym kluczowym momencie, perspektywę nadziei. Nadziei nie opartej na czczych życzeniach, ale na twardych liczbach. Nadzieja ta, winna być jednak traktowana jako zaproszenie do podnoszenia sobie poprzeczki, zarówno pod względem jakości, jak i konkurencyjności polskiej produkcji na rynkach globalnych. A ta, wymaga jeszcze wiele pracy ze strony nas wszystkich. Prelekcja redaktora Bujoczka stanowiła "mocne uderzenie" - trampolinę dla całej tematyki Forum i doskonale wpisała się w koncept pracy Biomin - Partnerów w drodze ku przyszłości, Pionierów w innowacjach żywieniowych, Performerów nastawionych na zysk hodowcy.

Jednym z aspektów, któremu poświęcono również dużą część uwagi było racjonalne wykorzystanie antybiotyków. Opinia publiczna świadomie coraz częściej podejmuje temat antybiotykoodporności bakterii w leczeniu ludzi, zdając sobie sprawę z konsekwencji takich sytuacji. Profesor Zygmunt Pejsak w swoim wykładzie zwrócił uwagę na to, że antybiotyki nie mogą być panaceum na błędy wynikające z niewłaściwej organizacji produkcji zwierzęcej. Podkreślił fakt, że antybiotyki mogą być stosowane gdy pojawia się taka konieczność i przy zachowaniu odpowiednich kryteriów racjonalnej terapii: wyboru odpowiedniego środka, optymalnego (jak najkrótszy) czasu jego stosowania, odpowiedniej koncentracji w miejscu infekcji, monitorowania efektywności i zwracania uwagi na jego interakcje.

Kolejnym etapem naszej tegorocznej konferencji była możliwość udziału uczestników w trzech sesjach poświęconych poszczególnym gatunkom: trzodzie chlewnej, drobiu i przeżuwaczom. Sesja trzodowa cieszyła się jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem i frekwencją. Zaproszeni goście reprezentowali przemysł trzodowy zarówno w sferze producentów pasz jak i hodowców trzody chlewnej.

Pierwszym z wykładowców był dr Algirdas Telsinskas, Absolwent Litewskiej Akademii Weterynarii, Doktor Nauk Weterynaryjnych, uczestnik BI Swine Academy (USA), członek Amerykańskiego Związku Lekarzy Weterynarii, wiceprzewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej. Dr Telskinskas przedstawił bardzo aktualne kwestie dotyczące możliwości ograniczenia stosowania antybiotyków w efektywnej produkcji trzody chlewnej.

Drugim z prezentujących był dr Tamas Kecskes, absolwent Uniwersytetu Weterynaryjnego w Budapeszcie, praktyk, żywieniowiec, obecnie pracujący w HaGe ltd, gdzie na co dzień odpowiada za stado 12 000 loch (FTF). Dr Kecskes wygłosił wykład dotyczący ekonomii w produkcji trzody chlewnej, kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek chorobowych. Zachęcał do umiejętnego kalkulowania kosztów, przychodów i tzw. zwrotów z inwestycji (ROI).

Trzecim wykładowcą był Diego Padoan Techniczny Doradca firmy BIOMIN, który swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem już od kilku lat dzieli się z naszymi klientami. Tematem jego prezentacji były „Technologie odchowu loszek”. Przedstawione zagadnienia dotyczące izolacji, aklimatyzacji, różnic rasowych, odpowiedniego żywienia w czasie odchowu tylko z pozoru wydawały się być wszystkim znane. To tematyka wymagająca ciągłego systematyzowania, uaktualniania, przypominania, ponieważ decyduje o produktywności stada podstawowego.

W czasie części sesji drobiarskiej prof. Andrzej Koncicki omówił wpływ warunków na zdrowotność drobiu utrzymywanego systemem intensywnym. Dbałość o warunki środowiskowe, w tym o również o odpowiednią obsadę w chowie kurcząt brojlerów, może znacząco poprawić zdrowotność i wydajność ptaków bez nadmiernego zastosowania antybiotyków.

O praktycznym zastosowaniu produktu PoultryStar® w produkcji jaj spożywczych mówił Nimrod Tsur, przedstawiciel izraelskiej firmy paszowej Ambar Feed. Zastosowanie naszego produktu, zawierającego w swym składzie wyselekcjonowane szczepy mikroorganizmów probiotycznych i mieszaninę prebiotycznych fruktooligosacharydów, pozwoliło zwiększyć nieśność przy lepszym wykorzystaniu paszy dzięki poprawie zdrowotności przewodu pokarmowego poprzez ukształtowanie prawidłowego profilu zrównoważonej korzystnej mikroflory jelitowej. To właśnie drób znajduje się pod lupą konsumentów, którzy domagają się chowu wolnego od antybiotyków. BIOMIN ze swoimi rozwiązaniami idealnie wpasowuje się w ten trend.

Kolejny zaproszony gość – dr Mark Karimi Dordca techniczny firmy BIOMIN przedstawił teoretyczne i praktyczne możliwości wykorzystania zaawansowanych strategii żywieniowych z zastosowaniem produktów z linii Poultry Star® i Digestarom®. Nasza firma od zawsze zainteresowana była opracowaniem i stworzeniem dobrze zdefiniowanych wieloszczepowych probiotyków służących kolonizacji przewodu pokarmowego przez takie bakterie, które są niezbędne dla zdrowia przewodu pokarmowego zwierząt. Zawarte w probiotykach bifidobakterie skutecznie wspierane są przez fruktooligosacharydy. Natomiast fitogeniczne dodatki paszowe zawarte w linii produktów Digestarom® stymulują m.in. system uaktywniania czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za skuteczne działanie mechanizmów obronnych komórek przeciwko negatywnemu oddziaływaniu procesów oksydacji i stresowi ksenobiotycznemu w przewodzie pokarmowym zwierząt.

Również sesja przygotowana dla producentów mleka stanowiła prawdziwą ucztę dla przybyłych gości. Prelegentem otwierającym tą część konferencji był Profesor Zygmunt Maciej Kowalski, który przybliżył zgromadzonym gościom arkana nowoczesnego odchowu cieląt, tak by w przyszłości zasilały stado jako wysokowydajne krowy mleczne. Poruszone zostały kwestie praktyczne odchowu cieląt, ze szczególnym naciskiem na odporność, równowagę pomiędzy wyrostowością, a masą ciała i - co najważniejsze - ekonomiczne aspekty żywienia, by efekt finalny, w postaci doskonale przygotowanej do rozrodu jałówki, stał się naturalną konsekwencją prawidłowego odchowu. Można śmiało powiedzieć, że wykład prof. Kowalskiego był kwintesencją oczekiwań, praktycznych zasad i niejednokrotnie uzasadnionych obaw, tak realnych w dzisiejszej hodowli.

Prelegentem, którego prezentacja wzbudziła równie duże zainteresowanie był dr Tomasz Jankowiak, prezes Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastitis STOP MASTITIS. Wykład dr Jankowiaka to podróż na granicy światów weterynaryjnego i zootechnicznego, ze szczególnym naciskiem na minimalizację zużycia antybiotyków i realne zagadnienia związane z praktyką weterynaryjną i zootechniczną. Prelegent zwracał szczególną uwagę na konieczność wdrażania profilaktycznych działań do hodowli bydła mlecznego, jako zdecydowanie tańszej alternatywy dla wszechobecnych i drogich terapii antybiotykowych. Praktyk wskazywał także na miejsca wycieku gotówki z gospodarstwa związane z zaniedbaniami, które nie zauważone, potrafią poważnie limitować rentowność hodowli.

Ostatnią prezentację w panelu produkcji bydlęcej, poprowadziła nasza koleżanka z Biomin Austria - Żanetta Chodorowska, która swoje bogate doświadczenie w pracy z hodowcami mleka, skupiła tym razem - jako świetne dopełnienie do wcześniejszych prelekcji- wokół tematyki przygotowania cieląt i jałówek do roli wysokowydajnych krów mlecznych. Żanetta wskazywała na alternatywne - nieantybiotykowe metody wsparcia statusu immunologicznego cieląt, jałowizny, a finalnie krów mlecznych, w oparciu o praktyczne rozwiązania oferowane przez firmę BIOMIN: dodatki do mleka i preparatów mlekozastępczych BIOTRONIC PX TOP3 oraz DIGESTAROM BOS, jak również rozwiązanie, które zwłaszcza w dobie słabych pasz, jest przysłowiową "deską ratunku" - MYCOFIX PLUS 3E.

W zgodnej opinii gości, prelegentów i obserwatorów, panel bydlęcy był przestrzenią do interakcji, bez podziału na scenę i widownię. Za to z przestrzenią do wymiany poglądów i doświadczeń, co - w opinii wielu gości - stanowi doskonałą formułę dla przyszłych tego typu spotkań.

Na zakończenie FORUM z krótkim wykładem na temat motywacji w sporcie i nie tylko wystąpił znany i lubiany polski dziennikarz sportowy Tomasz Zimoch. Przygotowane przez niego filmy były okazją do powspominania sukcesów sportowych reprezentacji piłki nożnej trenera Kazimierza Górskiego, pasma sukcesów Adama Małysza i innych, znanych polskich sportowców. Wszystkich łączyło jedno – ogromna motywacja do ponoszenia ryzyka, trudów uprawiania swojej dyscypliny i marzenia o osiągnieciu sukcesu. Przesłaniem przygotowanej przez Pana Tomasza prezentacji było to, że bez ciężkiej pracy i motywacji trudno osiągnąć jest to o czym marzymy i ta dewiza jest aktualna nie tylko w środowisku sportu amatorskiego czy zawodowego, ona jest aktualna w każdej dziedzinie naszego życia.

W ocenie uczestników Forum, tegoroczna edycja BIOMIN FORUM stanowiła doskonale połączenie tego co ważne jest w tego typu wydarzeniach: wiedzy, którą pragniemy zdobywać i odrobiny rozrywki w części wieczornej poprowadzonej w stylu meksykańskim. Firma BIOMIN pragnie podziękować wszystkim gościom za tak liczne przybycie, zainteresowanie przygotowanymi wykładami i żywiołową dyskusję wokół prezentowanych zagadnień, jak i również wspaniałą zabawę w części wieczornej konferencji.