Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/in-ta/products/aquastar/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

அக்வாஸ்டார்® - AquaStar®

நீர் வாழ்வன வளர்ப்பில் இயற்கையாக முன்னோக்கி!

அக்வாஸ்டார்® (AquaStar®) என்பது நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட பயோமின் (BIOMIN) நிறுவனத்தின் பல திரிபுள்ள புரோபயாட்டிக் புராடக்ட் வகை ஆகும். அக்வாஸ்டார்® (AquaStar®) புராடக்ட் வகையானது கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேன்மையான புரோபயாட்டிக் மற்றும் உயிரிசிதைவுறு பண்புக்கூறுகள் அடங்கிய பல்வேறு பாக்டீரியா திரிபுகளை கொண்டுள்ளது.

நோக்கம்

கூனி இறால் மீன் மற்றும் இதர மீன் வளர்ப்பில் மீன் நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் குளத்தின் சவாலான நிலைமைகள் பொதுவான பிரச்சினைகளாக உள்ளன. மீன்களின் வளர்ச்சியை பாதகமான நிலைமைகள் பாதிக்கின்றன. இதன் காரணமாக, மீன்கள் இறந்து போகலாம் மற்றும் விவசாயிக்கு இழப்புகள் ஏற்படலாம். நீர்வாழ் விலங்குகளின் ஒரு நிலையான உற்பத்தியை அடைவதற்கு உதவுகின்ற பாதுகாப்பான மற்றும் நிலைத்து நீடிக்கின்ற தீர்வுகளை கைக்கொள்ள வேண்டியது முக்கியமாகும். நீர்வாழ்வன வளர்ப்பு சுற்றுச்சூழலில் உள்ள சிக்கல் தன்மையை திறம்பட வெற்றிக்கொள்வதற்கு குளத்தில் அனைத்து மட்டங்களிலும் நடைபெறுகின்ற செயல்தொடர்புகள் பற்றிய ஒரு ஆழமான புரிதலின் அடிப்படையிலான ஒரு உத்தியை கைக்கொள்ள வேண்டும்.

அக்வாஸ்டார்® (AquaStar®) ஆனது நீரின் தரத்தை நிலைப்படுத்துகிறது, குளத்தின் அடிப்புற தரத்தை மேம்படுத்துகிறது, மீன் மற்றும் கூனி இறாலின் உணவுப்பாதை மற்றும் குடல் உறுப்புகளின் சுகாதாரநலனை பேணிக்காக்க உதவுகிறது. இதன் மூலம், உற்பத்தியில் செயல்திறனையும் பலனளிப்புத்திறனையும் மேம்படுத்துகிறது.

செயல்படும் முறை

முக்கிய பலன்கள் யாவை?

  • மேம்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் சுகாதாரநலன் செயல்திறன்
  • நீர்வாழ்வன உயிர் பிழைப்பதற்காக சிறந்த முறையில் உதவுகிறது
  • வலுவாக உள்ளமைந்த நோயெதிர்ப்புப் பதில்வினை
  • மேம்பட்ட பாக்டீரியா தூள்மத் திரள் உருவாக்கம்
  • மேம்பட்ட நீரின் தரம்
  • குறைக்கப்பட்ட குளத்தின் அடிப்புற கசடு
  • எந்த எதிர்மறையான பக்க விளைவுகளும், திரும்பப் பெறும் முறைகளும் இல்லை

தயாரிப்புகள்

அக்வாஸ்டார்® (AquaStar®) புராடக்ட்கள் தீவனத்திலும் நீரிலும் பயன்படுத்துவதற்காக பொடி வடிவத்தில் கிடைக்கின்றன. புராடக்ட் வகை பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது:

அக்வாஸ்டார்® (AquaStar®) பற்றிய உங்கள் கேள்விகளுக்கு

சில குறிப்பிட்ட கூற்றுகள் அனைத்து புவியியல் மண்டலங்களிலும் பொருந்தாதவையாக இருக்கலாம். புராடக்ட் தொடர்பான உரிமைக்கோரல்கள் அரசின் தேவைகளின் அடிப்படையில் வேறுபடும்.

புராடக்ட் கிடைக்கும்திறன் நாடு வாரியாக வேறுபடும் மேலதிக தகவல் அறிய பயோமின் (BIOMIN)-ஐ தொடர்புக்கொள்ளுங்கள்.

அக்வாஸ்டார்® ( AquaStar®) ஆனது ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலும் கிடைப்பதில்லை.தொடர்புடைய பதிவுகள்

BIOMIN Named Best Premix Feed Producer

BIOMIN clinched the Best Premix Feed Producer Award at the 9th VIETSTOCK Vietnam Feed & Livestock Industry Award Ceremony endorsed by the Department of Livestock Production—Ministry of Agriculture and...

BIOMIN Hosts 8th World Nutrition Forum in Cape Town, South Africa

Innovative animal nutrition company BIOMIN hosted 800 delegates from 76 countries in Cape Town, South Africa from 3 to 5 October 2018. The theme of the scientific conference was S.C.O.P.E. or...

Novel –Omics Technologies and Nutrition Becoming Key to Understand and Reduce Antibiotics in Farm Animals

24 September 2018 – As consumer demand and regulatory scrutiny further restrict the use of antibiotics in farm animals worldwide, new understanding enabled by gene sequencing-based technologies and a...

15 Factors to Consider When Evaluating and Using Alternative Ingredients

A list of considerations for feed formulators to evaluate alternative or novel feed ingredients when the availability or price of conventional ingredients prove constraining.

12 Biosecurity Tips to Achieve Peak Efficiency and Use Antibiotics Responsibly

Mark Beghian, owner of Unitec SRL, highlights how biosecurity can play a role in antibiotics reduction while keeping production efficient within a holistic approach that favors gut health—along with...

3 in 5 Livestock Producers Expect To Use More Phytogenic Feed Additives This Year

Many in the livestock industry expect to increase their use of phytogenic feed additives (PFAs) in 2018. According to a recent survey of more than seven hundred agribusiness professionals, a full 60%...

What is a Phytogenic Feed Additive?

Phytogenic feed additives, known as PFAs or botanicals, are substances of plant origin added to animal diets at recommended levels with the aim of improving animal performance. Essential oils, herbs...

Science & Solutions No. 54 - Aquaculture

In this issue: Probiotics to boost immune fitness and gut health; Fusarium mycotoxins continue to threaten Southeast Asian aquaculture; Taking the perfect sample for mycotoxin analysis

சமீபத்திய செய்திகள்


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net