Produkcja mleka

Poziom produkcji mleka w okresie laktacji oraz ilość mleka wyprodukowanego ogółem w całym okresie użytkowania każdej krowy są najważniejszymi wskaźnikami opłacalności produkcji mlecznej fermy. Mleczność zależy od wielu różnych czynników.

Chów wysokomlecznych krów rozpoczyna się wraz z jak najlepiej przeprowadzonym wychowem cieląt, który na pierwszym miejscu powinien stawiać rozwój pojemności żwacza i prawidłowego ukształtowania brodawek żwaczowych.

Dla wysokiej produkcji mleka niezbędna jest też dobrej jakości pasza. Kiszonka dodawana do codziennej diety musi być doskonałej jakości, a jakość ta może być poprawiona dodatkiem Biomin® BioStabil.

Mikotoksyny występują powszechnie i mogą pogarszać stan zdrowia zwierząt nawet bez widocznych objawów klinicznych. To stwarza potrzebę wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem skażenia mikotoksynami. Ważnym elementem tej strategii jest wykorzystanie produktów linii Mycofix®, które bezpośrednio przeciwdziałają negatywnym skutkom działania mikotoksyn.

Nowoczesne krowy mleczne mają ogromny potencjał produkcji mleka. Jednakże niewystarczające spożycie paszy ogranicza wykorzystanie tego genetycznego potencjału. Dzięki Digestarom® poprawia się spożycie paszy i wzrasta poziom produkcji mleka.

Produkcja mleka zależy od zdrowia żwacza. Poprawiając mikroflorę żwacza i strawność poprawiamy wydajność mleczną. Ulepszony autolizat drożdży zawarty w Levabon® Rumen E jest specjalnie przygotowany dla poprawienia funkcjonowania żwacza.

Produkty

Mycofix®

Mycofix®

Linia produktów Mycofix® to specjalnie przygotowane dodatki paszowe,które chronią zdrowie zwierząt poprzez dezaktywację mikotoksyn znajdujących się w skażonych paszach. Mycofix® jest odpowiedni do zastosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy, jak również dla ryb i krewetek.

więcej informacji

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil

Linia produktów Biomin® BioStabil jest wyprodukowana z wyselekcjonowanych bakterii kwasu mlekowego i kwasu octowego i służy jako inokulat w procesie zakiszania. Bakterie te wytwarzają kwas mlekowy i kwas octowy w odpowiedniej proporcji poprawiając przebieg procesu fermentacji i przedłużają aerobiotyczną stabilność kiszonki. Spadek pH i bezpośrednie oddziaływanie kwasu octowego hamują rozwój niepożądanych mikroorganizmów poprawiając w ten sposób jakość paszy.

więcej informacji

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® jest produktem fitogenicznym o specjalnej recepturze przeznaczonym do wspomagania procesów trawienia i polepszenia wydajności paszy poprzez połączenie unikalnych walorów smakowych z biologicznie aktywnymi właściwościami. Digestarom® jest odpowiednim produktem dla drobiu, trzody chlewnej, przeżuwaczy, ryb i krewetek, jak również dla zwierząt towarzyszących.

więcej informacji

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E jest preparatem wyprodukowanym na drodze suszenia rozpyłowego autolizatu drożdży (Saccharomyces cerevisiae), przygotowanego w procesie technologicznym zapewniającym standaryzację autolitycznej degradacji komórek drożdży. Ten drożdżowy produkt jest bogaty w składniki bioaktywne i pokarmowe takie, jak nukleotydy, niezbędne aminokwasy, peptydy, węglowodany błon komórkowych i witaminy z grupy B.

więcej informacji

Masz pytania na ten temat?