Zagrożenie mikotoksynami na obszarze Europy, Azji Środkowej i Afryki (Broszura)

Występowanie mikotoksyn, które są toksycznymi metabolitami grzybów obecnych we wszystkich rodzajach pasz i zbóż, jest głównym problemem związanym z zanieczyszczeniem pasz i przedstawia faktyczne zagrożenie dla produkcji zwierzęcej.

Ta broszura przedstawia regionalny przegląd zawartości mikotoksyn i ich głównych trendów występowania na obszarze Europy, Azji Środkowej, Afryki, wykorzystując dane z najbardziej aktualnej bazy analiz przeprowadzanej co roku przez firmę BIOMIN pod nazwą“Mycotoxin Survey“.

Dzięki najbardziej innowacyjnym badaniom i analizie ponad sześciu tysięcy próbek pobranych w 64 krajach, “Mycotoxin Survey“ jest najdłużej prowadzonym badaniem i najbardziej kompleksową analizą tego rodzaju.

Podziel się tą broszurą

Infographic: BIOMIN Mycotoxin Survey 2014 - Europe, Middle East and Africa

Pozostałe broszury związane z zagrożeniem mikotoksynami

Globalnie     Ameryka Pólnocna, Południowa i Środkowa     Azja

Podziel się tą broszurą

By umieścić tę broszurę na swojej stronie - skopiuj i wklej