BIOMIN ogłasza nazwiska wykładowców World Nutrition Forum

World Nutrition ForumPrzeszło 800 specjalistów, badaczy i przedstawicieli nauki z całego świata weźmie udział w 7 edycji biennale World Nutrition Forum, którego gospodarzem jest BIOMIN.

“Napędzając gospodarkę białkową”- to hasło przewodnie tegorocznego Forum. – Pod względem geograficznym nowoczesna produkcja zwierzęca obejmuje swym zasięgiem niemal jedną trzecią zamieszkałej powierzchni naszej planety. Strukturalnie, to łańcuch zależnych od siebie rynków zbytu, które oferują zatrudnienie dla ponad 1,3 miliarda ludzi. Z kolei biorąc pod uwagę aspekt żywieniowy, jedna na pięć kalorii spożywanych przez człowieka, dostarczana jest dzięki produktom pochodzenia zwierzęcego. A te zaopatrują organizm ludzki we wszystkie niezbędne do życia aminokwasy – wyjaśnia dr Binder. – W nadchodzących latach szybki postęp technologiczny będzie nadawał kierunek naszej branży – dodaje.

– Nie sposób przecenić wartości innowacji naukowych. Ograniczone zasoby naszej planety oraz rosnąca populacja wymagają od nas zrównoważonego działania, a nie tylko czerpania zysków. Dzielenie się wiedzą jest podstawą tych działań – zauważa Erich Erber, założyciel i członek Rady Nadzorczej Erber Group. – BIOMIN jest zaangażowany w długofalowe badania i rozwój w obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem mikotoksykoz i wydajnością jelitową, co odróżnia nas od pozostałych firm na rynku – dodaje.

Ponad 40 wykładowców będzie dzieliło się swoimi poglądami i opiniami przez okres trzech dni:

Sesja plenarna

 • „Napędzając gospodarkę białkową”- prof. dr David Hughes, Imperial College London
 • „Wartość i ryzyka dla społeczności internetowych w dobie mediów społecznościowych: Minimalizowanie szkód wobec imienia marki i jej finansów w czasie kryzysu”- Adrian Moss, Focus Business Communications
 • • „Żywność nie z tego świata: Przyszłe misje załogowe na Marsa i ich żywieniowe wyzwania” -dr Gernot Grömer, Austrian Space Forum

Drób

 • „Lepsza integralność jelitowa dla poprawy stanu zdrowia stad zarodowych” - dr Johanna Elvidge, Aviagen
 • „Probiotyki: nowoczesne rozwiązanie problemu kokcydiozy i martwiczego zapalenia jelit” - prof. dr Gerardo Manfreda, University of Bologna
 • „Zrozumienie mikroflory jelitowej u brojlerów: Szansa na przyszłość?” - prof. dr Gerardo Manfreda, University of Bologna
 • „Fitogeniczne i probiotyczne dodatki paszowe dla brojlerów: Dowody na powiązania pomiędzy poprawą przyrostów, a wskaźnikami wydajności jelitowej”- prof. dr Kostas Mountzouris, Agricultural University of Athens
 • „Probiotyki w koloniazacji Salmonelli i funkcje immunologiczne u kur niosek”- prof. dr Ramesh Selvaraj, Ohio State University
 • „Aktualne wyzwania dla kontroli Salmonelli w branży drobiarskiej na świecie” -dr Alberto Back, MercoLab
 • „Najczęstsze kliniczne i patologiczne zmiany powodowane mikotoksykozami u drobiu”- prof. dr Charles Rangga Tabbu, Universitas Gadjah Mada

Trzoda Chlewna 

 • „Odpowiedź immunologiczna modulowana przez działanie mikotoksyn” - Prof. Dr. Ana Paula Bracarense, Universidade Estadual de Londrina
 • „Wpływ formulacji na optymalne zdrowie jelit i wydajność świn” - Tony Edwards, ACE Livestock Consulting
 • „Mikotoksyny i endotoksyny jako czynniki antyżywieniowe”- prof. dr Nicholas K. Gabler, Iowa State University
 • „Wpływ składników funkcjonalnych na zdrowie jelit u trzody chlewnej” - prof. dr Alfons Jansman, Wageningen University
 • „Poprawa efektywności wykorzystania białka poprzez lepsze zrozumienie odpowiedzi immunologicznych i stresowych” - prof. dr Jae Cheol Kim, Gov. of Western Australia, Dept. of Agriculture and Food
 • „Genetyczne ulepszenia oraz trendy rynkowe: Genetyczny potencjał białka w trzodzie chlewnej” dr. Uislei Orlando, PIC North America
 • „Wpływ chorób układu pokarmowego na absorpcję składników pokarmowych oraz zmniejszenie FCR w żywieniu trzody chlewnej” -prof. dr Zygmunt Pejsak, National Veterinary Research Institute, Puławy

Przeżuwacze

 • „Zastosowanie olejków eterycznych w dodatkach paszowych, w żywieniu przeżuwaczy. Szanse i wyzwania” - dr Chaouki Benchaar, Agriculture and Agri-Food Canada
 • „Toksykologia żywieniowa w przemyśle mleczarskim: Jakość paszy a mikotoksyny” - prof. dr Duarte Diaz, The University of Arizona
 • „Czy istnieje związek między mastitis, a endotoksynami u wysokowydajnych krów mlecznych?” - prof. dr James Cullor, UC Davis
 • „Intensywność emisji metanu – klasyczny model żywienia pastwiskowego kontra intensywny program oparty o TMR”- dr Jennifer L. Ellis, Wageningen University & University of Guelph
 • „Obserwacje kliniczne występowania mikotoksyn na łąkach oraz skutki ich działania na przykładzie Południowej Australii” - dr Ian John Lean, Scibus
 • „Zarządzanie farmą mleczną a poziom kosztów żywienia w Chinach” - prof. dr Nick Yuguo Zhen, Jilin Agricultural University
 • „Poprawa efektywności wykorzystania paszy w związku ze zrównoważonym rozwojem przemysłu mleczarskiego”- prof. dr Mike VandeHaar, Michigan State University

Akwakultura

 • „Globalny rozwój ekologicznej akwakultury jako niezbędnego źródła białka w przyszłości” - prof. dr Barry A. Costa-Pierce, University of New England
 • „Mikotoksyny w akwakulturze: Występowanie i znaczenie” - Rui Goncalves, MSc, BIOMIN
 • „Dylemat mączki rybnej: Jakie alternatywy?” - Prof. dr Ashild Krogdahl, Norwegian University of Life Sciences
 • „Nauka poszła w pole: Innowacyjne narzędzia molekularne dla korzyści hodowców”- dr Simon MacKenzie, Stirling University
 • „Wpływ probiotyków na gospodarkę jelitową”- dr Daniel Merrifield, Plymouth University
 • „Wyzwania w żywieniu krewetek”- prof. dr Tzachi Samocha, Texas A&M University
 • „Zrównoważona hodowla krewetek: Wysokie zagęszczenie produkcji, dominacja technologii Biofloc, produkcja bez cyrkulacji wody”- Prof. dr Tzachi Samocha, Texas A&M University
 • „Zagrożenia chorobowe w hodowli krewetek: Przyczyny i możliwe rozwiązania”- dr Matthew Briggs, Ridley AgriProducts

W programie World Nutrition Forum w 2016 r. znajdą się również sesje plenarne poświęcone tematyce mikotoksyn jak i zdrowia jelit.

Sesja dotycząca mikotoksyn 

 • Prof. dr Todd Applegate, University of Georgia
 • Prof. dr Christopher Elliott, Queen‘s University Belfast
 • Prof. dr Rudolf Krska, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
 • dr Wulf-Dieter Moll, BIOMIN Research Center

Sesja dotycząca zdrowia i wydajności jelitowej

 • Prof. dr Alessandra De Cesare, University of Bologna
 • Prof. dr Theo A. Niewold, KU Leuven
 • Franz Waxenecker, MSc, BIOMIN