BIOMIN ogłasza wyniki głosowania dla rejestracji Mycofix® dla drobiu

Biomin® BBSH 797 and FUMzyme®Pozytywne decyzje dla FUMzyme® i Biomin® BBSH 797 są zgodne z szeregiem korzystnych opinii naukowych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności obu komponentów produktów BIOMIN przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

“Producenci drobiu, indyków i kaczek w Europie będą teraz mieli dostęp do najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań do walki z mikotoksynami” - powiedziała Ursula Hofstetter, Dyrektor Competence Center Mycotoxins w BIOMIN.

Pełna ochrona

Mycofix® łączy trzy strategie działania – biotransformację, adsorpcję i bioochronę –ich celem jest zapewnienie pełnej ochrony przed mikotoksynami. Liczne badania związane z żywieniem zwierząt wykazały zdolność Mycofix® do rozkładu i dezaktywacji mikotoksyn w przewodzie pokarmowym drobiu.

“Mycofix® reprezentuje dziesięciolecia badań naukowych nad dezaktywacją mikotoksyn i łączy w sobie najbardziej nowoczesne strategie łagodzenia objawów mikotoksykoz” – wyjaśnia Urszula Hofstetter.

“Klienci doceniają fakt, że działanie Mycofix® jako produktu bezpiecznego i skutecznego jest udowodnione naukowo. Jest to również jedyne w swoim rodzaju. Mycofix® to jedyny produkt z 3 autoryzacjami UE, które prawnie potwierdzają jego działanie polegające na dezaktywacji mikotoksyn –dodaje U. Hoffstetter.

Zagrożenia ze strony fumonizyn

Fumonizyny to mikotoksyny, które mogą mieć wpływ na zdrowie i wydajność ptaków. Ostatnie badania wykazały, że spożycie fumonizyn na poziomie poniżej zalecanej przez UE wartości 20 j/mln, może powodować niepożądane reakcje zapalne u brojlerów. Wykazano, że podobne poziomy fumonizyn zwiększają ryzyko wystąpienia zarówno kokcydiozy jak i martwicy jelita grubego u brojlerów.

FUMzyme®

FUMzyme® jest pierwszym oczyszczonym enzymem dopuszczonym przez UE do biotransformacji fumonizyn w nietoksyczne metabolity w sposób szczególny i nieodwracalny. W 2014 r. uzyskano pierwszą autoryzacje UE dla trzody chlewnej.

Niebezpieczeństwo trichotecenów

Trichoteceny, do których należy deoksyniwalenol, łączone są z mniejszym pobraniem paszy, niższymi przyrostami, mniejszą produkcją jaj, utratą jakości jajników, brakiem łaknienia, niejednorodnymi stadami, zaburzeniami jelitowymi, biegunką, zmniejszoną odpornością na stres środowiskowy i mikrobiologiczny, które doprowadzić mogą do zmian chorobowych w żołądku.

Biomin BBSH 797

Biomin BBSH jest pierwszym w historii dopuszczonym przez UE mikroorganizmem, który dokonuje biotransformacji trichotecenów w nieszkodliwe metabolity. W 2013 r. otrzymał pierwszą autoryzację UE dla trzody chlewnej.

W dniach od 8 do 11 maja 2017 r. w czasie Europejskiego Sympozjum na temat Żywienia Drobiu, którego BIOMIN jest Diamentowym sponsorem,będzie miało miejsce uroczyste zaprezentowanie produktu Mycofix®.