BIOMIN otwiera 7 Centrum Żywienia Zwierząt

Photo: BIOMINObiekty, w których realizowane będą doświadczenia żywieniowe, zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający przeprowadzanie testów związanych ze strawnością pasz, doświadczeń kinetycznych identyfikacji biomarketów i pobierania prób ex-vivo dla najnowszej generacji analizy sekwencjonowania.

Dyrektor Działu Rozwoju, Franz Waxenecker, który jest odpowiedzialny za sieć CAN w firmie BIOMIN zauważył, że „nowe wyposażenie pomoże ustalić nam i działowi R&D zgodność analizowanych koncepcji i sposób działania innowacyjnych dodatków paszowych.”

Obiekt ten jest już siódmą inwestycją globalnej sieci Centrów Żywienia BIOMIN (CAN), w której pierwszy ośrodek powstał w 2005 r. W ostatnich latach otwarto ośrodki w Tajlandii, Wietnamie, Brazylii i w Austrii.

Obecnie sieć Centrów Żywienia Zwierząt obejmuje swym zasięgiem obszary dotyczące drobiu, trzody chlewnej i akwakultury. „Jesteśmy w dalszym ciągu zainteresowani poszerzeniem naszych działań o kolejną grupę zwierząt jaką są przeżuwacze”- dodaje F. Waxenecker. „Jak dotąd badania z udziałem tej grupy zwierząt realizowane były w oparciu o ścisłą współpracę z wieloma partnerami zewnętrznymi pracującymi w oparciu o model symulacji stworzony przez nasz dział Competence Center.”

BIOMIN przeznacza znaczne nakłady finansowe na przeprowadzanie badań naukowych zarówno podstawowych jak i tych związanych z zastosowaniem produktów powstałych w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania wypracowane w dziale Badania i Rozwój (R&D). Silny dział R &D i globalna współpraca z ponad 200 najważniejszymi instytucjami i organizacjami naukowymi stanowi podstawę dla rozwoju najnowocześniejszych rozwiązań oferowanych klientom firmy.

Więcej informacji na temat działu R&D jest do znalezienia tutaj.