BIOMIN otwiera nowy zakład produkcyjny w Panamie

BIOMIN opens new Panama plantBIOMIN otwierając nowy zakład produkcyjny w Panamie, poszerza swoją globalną sieć produkcyjną. Uroczystość otwarcia wyznacza kolejny krok w lokalnej obecności przedsiębiorstwa, która sięga prawie dwudziestu lat. Zakład pozwoli na wzrost produkcji i szybsze dostawy do dystrybutorów oraz klientów BIOMIN operujących na nowych i już istniejących rynkach Ameryki.

Zakład produkuje Mycofix®, innowacyjny dodatek paszowy służący dezaktywacji mikotoksyn, planowane jest również w przyszłości rozpoczęcie produkcji PoultryStar®, wieloszczepowego probiotyku dla drobiu.

Miejsce zostało wybrane z punku widzenia długoterminowej działalności i z uwzględnieniem oczekiwanego wzrostu sprzedaży. Wyjściowa zdolność produkcyjna obiektu przy pracy na jednej zmianie i jednej stacji pakowania wynosi 3 120 ton rocznie, produkcja docelowa to 6 240 ton rocznie przy pracy na dwie zmiany. Maksymalna zdolność produkcyjna przy dwóch stacjach pakowania może osiągnąć 12 840 ton rocznie.

W dniu 20 sierpnia 2015 r. Christian Seiwald Prezes Erber AG i Esteban Giron, Wiceminister Rozwoju Rolnictwa Panamy wspólnie z Marcelo Ribeiro, Dyrektorem Zarządzającym BIOMIN Panama, wzięli udział w uroczystym przecięciu wstęgi dokonując inauguracji zakładu. Okazja ta stała się ważnym wydarzeniem zarówno dla firmy jak i lokalnej społeczności.

“Pełne, długoletnie zaangażowanie w badania naukowe pozwoliły firmie BIOMIN na dostarczanie wiodących produktów na rynki całego świata.” – powiedział Christian Seiwald.

Na uroczystości obecni byli również Ruben Beltran, Dyrektor Zarządzający BIOMIN USA wraz z zaproszonymi gośćmi, w tym kluczowymi dystrybutorami i klientami z całego regionu.