Tegorocznym laureatem nagrody B.R.A.I.N., ufundowanej przez BIOMIN i przyznawanej w czasie World Nutrition Forum 2016 r. w Vancuver, w Kanadzie zostaje Rudolf Krska.

BRAIN Award Winner Prof. Dr. Rudolf KrskaKomisja selekcyjna wielokrotnie cytowała jego życiowe osiągnięcia jako naukowca pracującego w obszarze badań nad mikotoksynami i dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie wspólnych projektów naukowych z Centrum Badań BIOMIN. Od 2013 r. według danych zebranych przez Thompson Reuters, dr Krska jest najczęściej cytowanym autorem prac naukowych na temat mikotoksyn ostatniego dziesięciolecia.

Jest promotorem wybitnych badań prowadzących do opracowania wieu, unikalnych metod analitycznych w zakresie analizy wielotoksynowej, bazującej na połączeniu chromatografii cieczowej w kombinacji z podwójną spektrometrią masową ( LC-MS/MS – Liqiud Chromatography Mass Spectrometry) służącą do wykrywania i ilościowego oznaczania ponad 400 metabolitów pochodzenia grzybicznego i bakteryjnego w tym wszystkich mikotoksyn obecnych w zbożach, paszach i w żywności.

Znaczące uznanie

Osiągnięcia i długofalowa współpraca dr Krska z BIOMIN przyniosła mu szacunek całej Erber Group, której częścią jest BIOMIN.

Założyciel BIOMIN i przewodniczący Rady Nadzorczej Erber Group, Erich Erber zauważa, że dr Krska jest jednym z najwybitniejszych naukowców, z którym się zetknął w swoim życiu. „Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy w 1994 r. aby omówić wspólny projekt dotyczący mikotoksyn nie mogliśmy sobie nawet wyobrazić tego, co ma miejsce dziś. Bez niego Tulln, najlepsze na świecie centrum badawcze nad mikotoksynami, nie istniałoby”- zauważa Erich Erber.

Według słów dr Evy Marii Binder, dyrektor ds. badań w Centrum Badawczym BIOMIN, dr Krska to człowiek sukcesu nie tylko w dziedzinie badań nad mikotoksynami, z których jest znany w środowisku naukowym. „To delikatna, wrażliwa osoba, która od lat jest moim przyjacielem” –dodaje.

„Najbardziej podoba mi się w nim to, że pomimo wszystkich wyróżnień akademickich, pozostaje skromy i naturalny. Lubi żartować, grać na gitarze i śpiewać świetne piosenki” – stwierdza Erich Erber.

W ostatnim dniu konferencji World Nutrition Forum 2016 r. dr Binder i dr Gerd Schatzmayer, dyrektor badań w BIOMIN Reserch Center, wręczyli laureatowi nagrodę B.R.A.I.N i czek na 10 000 USD.

Biografia prof. dr Rudolfa Krska

  • Profesor Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu (BOKU -Bio-Analytics and Organic Trace Analysis).
  • Kierownik Centrum Chemii Analitycznej na Wydziale Agrobiotechnologii (IFA-Tulln) w BOKU.
  • Koordynator projektu finansowego przez Komisję Europejską, MyToolBox (Safe Food and Feed through an Integrated ToolBox for Mycotoxin Management) organizowanego wspólnie z 23 partnerami, o poziomie dofinansowania w wysokości ponad 5 mln euro.
  • Dyrektor Wydziału Badań nad Żywnością w Canadzie, w Ottawie (2009/2010).
  • Autor i współautor ponad 290 publikacji naukowych (h index 47 – Web of Science), które były cytowane ponad 7000 razy.

Nagroda B.R.A.I.N.

Ustanowiona w 2006 r. przez Biomin Research Centrum i instytucje partnerskie. Jej celem jest wspieranie przełomowych innowacji w zakresie tematyki zajmującej się zdrowiem zwierząt i żywieniem. Jest ona przyznawana co dwa lata w czasie World Nutrition Forum, którego gospodarzem jest BIOMIN.

Dotychczasowi laureaci nagrody B.R.A.I.N. :

  • dr Kostas Mountzouris, Uniwersytet w Atenach, Grecja – 2008 r.
  • dr Todd Applegate, Uniwersytet Stanu Georgia , Stany Zjednoczone – 2010 r.
  • dr David J. Caldwell, Texas A&M, Stany Zjednoczone – 2012 r.
  • dr Isabelle Oswald, Francuski Narodowy Instytut Badań Rolniczych (INRA) – 2014 r.

World Nutrition Forum

Tegoroczna edycja World Nutrition Forum 2016 r. oferuje najwyższej klasy specjalistom możliwość „spojrzenia pod maskę” i dokonania analizy czynników wpływających na gospodarkę białkową, jej kierunki i przyszłość. Sesje ukierunkowane na poszczególne gatunki – drób, trzodę chlewną, przeżuwacze oraz akwakulturę, tworzą platformę umożliwiającą bardziej szczegółowy wgląd w tematykę wykładów. Światowej klasy eksperci przedstawiają kluczowe odkrycia badawcze oraz modele stosowania najnowszych technologii dezaktywacji mikotoksyn, wraz z zaawansowaną ochroną układu pokarmowego, tak kluczową dla zdrowia i wydajności zwierząt.

Pierwsze Forum organizowane przez BIOMIN, odbyło się w Salzburg’u w 2004 r. i stało się znaczącą okazją dla przedstawicieli branży paszowej do dzielenia się pomysłami i wymiany wiedzy. Odbywające się co dwa lata spotkania, w zgodnej opinii uczestników, reprezentują spójny i merytoryczny przekaz. Każda iteracja czerpie z wyjątkowości lokalizacji, w której się odbywa, jak również z zaproszonych prelegentów i uczestników, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości, zarówno dla treści naukowych jak i organizacyjnych.