BIOMIN składa do UE dossier dla Digestarom® DC jako Zootechnicznego Dodatku Paszowego dla brojlerów

Digestarom® DC

Po udanym rozpoczęciu procesu wprowadzania na rynek światowy fitogenicznego dodatku paszowego (PFA) Digestarom® DC, BIOMIN złożył dokumentację dotyczącą uzyskania pozwolenia UE na stosowanie tego produktu w celu uzyskania statusu zootechnicznego w oparciu o jego zdolność poprawy paramentrów wydajnościowych brojlerów.

Skupmy się na brojlerach

Dobra konwersja paszy na mięso brojlerów jest priorytetowa. „Fitogeny mogą odegrać ważną rolę w wspomaganiu pobrania paszy przez ptaki, polepszeniu jej strawności i w efekcie poprawie konwersji paszy” – wyjaśnił Michael Noonan, Dyrektor Działu Fitogenów w BIOMIN.

“W przypadku producentów drobiu poprawa współczynnika wykożystania paszy przekłada się na niższe koszty produkcji, wyższe marże i obniżoną emisję amoniaku, które wspierają zyski i zrównoważony rozwój” – dodał dyrektor Noonan.

Liczne testy

Dokumentacja złożona do UE i przedłożona do oceny w czerwcu 2018 r., obejmuje 4 testy żywieniowe brojlerów, które przeprowadzono w celu wykazania jego skuteczności i bezpieczeństwa Digestarom® DC.

“Przeprowadzone badania wykazały lepszą wydajość, większy przyrost masy ciała i lepsze wykożystanie paszy u brojlerów” – stwierdza Michael. „Ciągle obserwujemy duże zaiteresowanie dodatkami fitogenicznymi o udokumentowanym naukowo działaniu i wszechstronnym zastosowaniu” – dodaje.

Innowacyjna BIOMIN® Duplex Capsule

Digestarom® DC zawiera unikalną technologię kapsułkowania, która zapewnia równomierne uwalnianie aktywnych związków fitogenicznych w całym procesie trawienia, wykazuje stabilność w typowych warunkach granulacji paszy i ułatwia stosowanie.

Technologia Biomin® Duplex Capsule wspiera również zasadę potrójnego działania Digestarom® DC, która składa się z trzech modułów: 1) Wspomaganie pobrania paszy i sekrecji enzymów endogennych) 2.) Modulacja mikroflory jelitowej 3.) Ochrona jelit.

Przywództwo na rynku

Przedłożenie Digestarom® DC do zootechnicznej autoryzacji dla brojlerów stanowi krok milowy w bieżących działaniach związanych z fitogenami w BIOMIN. Firma złożyła do UE dokumentację dotyczącą zezwolenia zootechnicznego u prosiąt w 2017 r., która jest wciąż przedmiotem weryfikacji.

W 2016 r. BIOMIN ogłosił, że ma ambicję zostać liderem na rynku PFA do 2020 r. Oczekuje się, że rynek PFA znacznie wzrośnie w nadchodzących latach. Pełne 60% respondentów badania dodatków paszowych przeprowadzone przez BIOMIN w 2018 r. potwierdziło, że spodziewają się zwiększenia wykorzystania substancji fitogenicznych.

Kolejne kroki

Dokumentacja związana z rejestracją zootechniczną została przedłożona do oceny naukowej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). „Jesteśmy przekonani, że rzetelna praca nad opracowaniem Digestarom® DC nowej generacji i zgromadzona dokumentacja są w pełni zgodne z niezbędnymi wymaganiami”- stwierdza Noonan.