BIOMIN udoskonala portfolio linii produktów fitogenicznych Digestarom

Michael Noonan“Silniejsze portfolio produktów Digestarom® wniesie większą wartość dla naszych klientów”- uważa Machael Noonan, Global Product Manager ds. linii Digestarom® w BIOMIN. „Widzieliśmy ogromne zainteresowanie ze strony integratorów, producentów i przedstawicieli firm paszowych na całym świecie, aby w bardziej skoncentrowany sposób poprawiać wydajność pasz, która jest szczególnie istotna na wysoce konkurencyjnym rynku globalnym.”

Wzmocniona koncentracja

Wysiłek generuje efektywność i pozwala na koncentrowanie dalszej uwagi działów R&D na oferowaniu usług i produktów z linii Digestarom® do zastosowania w żywieniu drobiu, trzody chlewnej, bydła i ryb. Oczekuje się, że właśnie w tych obszarach w ciągu nadchodzących dziesięcioleci nastąpi największy wzrost produkcji białkowej pochodzenia zwierzęcego. Skoncentrowanie i dostosowanie oferty produktowej leży u podstaw kompetencji BIOMIN, który obsługuje właśnie te obszary sektora rolnego.

Zapotrzebowanie rynku

Roczna sprzedaż fitogenicznych dodatków paszowych na świecie osiągnęła wartość 500 milionów dolarów amerykańskich w 2015 r. Z jednego miliarda ton pasz skarmianych na całym świecie, tylko 3% było nimi wzbogacone. Postępujący, ogólnoświatowy proces odchodzenia od antybiotykowych stymulatorów wzrostu, powinien zwiększyć zapotrzebowanie na dodatki fitogeniczne w przyszłości.

Korzyści

Zastosowanie wybranych fitogenicznych dodatków paszowych oferuje szereg korzyści dla producentów, w tym zwiększenie wydajności produkcji zwierzęcej, lepszą strawność paszy, poprawę jej wykorzystania i redukcję emisji szkodliwych gazów.

Digestarom® jest przede wszystkim pozycjonowany jako unikalne rozwiązanie w osiąganiu trwałej, zrównoważonej i zyskownej produkcji, dzięki jedynej w swoim rodzaju formule o udokumentowanym sposobie działania i skuteczności sprawdzonej w licznych próbach terenowych”-zauważa Machael Noonan i dodaje, że najważniejsze jest lepsze wykorzystanie paszy, które w efekcie oznacza ochronę lub zwiększenie zysków.

Ogólnie z bieżącej oferty wykluczono trzy produkty przeznaczone dla koni, królików i zwierząt towarzyszących, które dostępne będą jedynie na indywidualne zamówienie.