BIOMIN zmienia nazwę produktu przeznaczonego dla cieląt krów mlecznych oraz bydła mięsnego i opasowego.

Decyzja o zmianie nazwy Digestarom® Milk od lipca tego roku, podyktowana była chęcią modyfikacji portfolio produktów Digestarom®, by zapewnić klientom najwyższą jakość w nowej odsłonie.

“Digestarom® Bos to ten sam niezawodny produkt, który był stosowany przez lata, by w pełni wykorzystywać potencjał produkcyjny zwierząt”- podkreśla Michael Noonan, Kierownik Produktu linii Digestarom®.

Digestarom® Bos, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa określającego bydło domowe, idealnie komponuje się z wymaganiami produkcji zwierzęcej, począwszy od wczesnego etapu rozwoju cielęcia, aż do wysokiej wydajności dorosłej sztuki.

Korzyści produkcyjne

“Wiele doświadczeń przeprowadzonych na produkcie Digestarom® w warunkach komercyjnych udowodniło zwiększenie pobrania paszy, które jest podstawowym czynnikiem decydującym o wydajności, zarówno w przypadku bydła mlecznego, jak i mięsnego” –podkreślił M. Noonan

Wspieranie pobrania paszy przez cielęta, zwłaszcza przed odstawieniem, wiąże się z wyższą produkcją mleka w dalszym okresie. Według najnowszych badań naukowych, jeden kilogram średniego przyrostu więcej w okresie przedodsadzeniowym, przekłada się na zwiększoną o 1550 kg produkcję mleka i to już w pierwszej laktacji. Wyższe spożycie paszy jest także skorelowane z produkcją wołowiny w kontekście poprawy średnich dziennych przyrostów.

Dalsze zalety

Digestarom® ceniony jest przez klientów przede wszystkim za zdolność poprawienia odczynu pH, co powoduje mniejsze niebezpieczeństwo występowania kwasicy żwacza (SARA). Dodatkowo, cechuje się działaniem przeciwzapalnym i przyśpiesza rozwój żwacza u cieląt.

Digestarom® Bos jest doskonałym uzupełnieniem istniejącego już portfolio produktów fitogenicznych, które – w przypadku bydła – obejmuje produkt Digestarom® Dairy. Częścią tej publikacji jest również poinformowanie o zaprzestaniu dalszej dystrybucji dwóch produktów Digestarom® Calf i Digestarom® Beef we wszystkich regionach świata, oprócz Ameryki Północnej.

O linii Digestarom

W 1989 r. po raz pierwszy opracowano produkt pod nazwą Digestarom®, którego zadaniem było wspieranie procesu trawienia i poprawa efektywności żywienia. Osiągnięto to dzięki obecności dodatków fitogenicznych łączących wyjątkowe właściwości zarówno smakowe, jak i biologicznie czynne.