Co oznacza prognozowanie strategiczne w rolnictwie

Czy istnieją znaczące innowacje w dziale produkcji rolnej?

Tamara Carleton„Oczywiście, że tak! Także w rolnictwie wprowadza się wiele innowacji, skupionych zarówno wokół produkcji samej żywności i jak i procesów biznesowych wspomagających przemysł spożywczy. Niektóre z nich koncentrują się na nowych podejściach do modeli dystrybucji, przetwórstwa, dobrostanu zwierząt czy na przykład modeli sanitarnych.

Hydroponiczne rolnictwo i nawadnianie kropelkowe prezentują różne podejścia do kwestii ograniczenia zużycia wody w rolnictwie - jest to istotna kwestia zarówno tam gdzie mieszkam, w Kalifornii, jak i w wielu innych miejscach na świecie. Nawet coś takiego jak popularność samochodów ciężarowych transportujących żywność podnosi podstawowe kwestie dotyczące jej dystrybucji. Innowacje pochodzą od poszukiwań sposobów umożliwiających poprawę teraz, jak i w dłuższej perspektywie.”

Jesteś ekspertem w dziedzinie prognozowania strategicznego. Jak wyjaśniłabyś istotę prognozowania oraz jego wpływ na firmy działające w rolnictwie?

“Prognozowanie pomaga dostrzec konieczność zmian wcześniej. Jest to zarówno sposób myślenia jak i metoda. Sposób myślenia jest to wiara, że przyszłość przyniesie zmiany na lepsze oraz umiejętność myślenia strategicznego jak je wprowadzić. Z kolei metoda to zestaw narzędzi i technik koniecznych do budowy tej przyszłości lub zaplanowania kolejnych kroków. Prognozowanie jest ściśle powiązane z innowacjami ponieważ trzeba budować przyszłość lub wyobrażać sobie dalszy rezultat naszej biznesowej działalności. Często zdarza się, że w przypadku rozwoju produktu, nie projektujemy jedynie następnej generacji produktu ale wdrażamy pomysł, który przyniesie żądany efekt w trzeciej lub w czwartej generacji jego rozwoju. W praktyce jest to uporządkowany sposób myślenia i adresowania skomplikowanych i złożonych problemów, które wymagają multidyscyplinarnych odpowiedzi. Z pewnością w rolnictwie mamy do czynienia z więcej niż kilkoma problemami, które wymagają tego typu rozwiązań. To cenne dla każdego zespołu, który stawia sam przed sobą wyzwania by współpracować z nowymi grupami klientów i móc rozwijać się w przyszłości.”

Co to jest kluczowe zagadnienie?

„Kluczowe zagadnienie pomaga sformułować wizję zmian, które mogą mieć potencjalnie duży wpływ na rozwój danej dziedziny. Kluczowe zagadnienie powinno pytać jeżeli nie wprowadzimy zmian to co albo dlaczego ich nie wprowadzimy? Odpowiedzi na te pytania pomagają wykreować strefy krytycznych innowacji. Każda dziedzina przemysłu, a nawet firma posiada własną definicję zmian, które mogą być uważane za znaczące innowacje. W odniesieniu do rolnictwa może to być sposób produkcji żywności jak i metoda zagospodarowania odpadów czy produktów zepsutych.

Nie każdy czuje się dobrze w strefie wysokiej niejednoznaczności. Czasami kiedy efekt końcowy jest trudny do określenia istnieje wiele dróg, którymi można podążyć. Na tym etapie jest znacznie więcej pytań niż odpowiedzi, ale wraz z rozwojem wiedzy w zespole projektowym łatwiej jest określać kolejne kroki. Problem nabiera przejrzystości.

Gdzie firma może poszukiwać kluczowych zagadnień? Wiele z nich wypłynie na powierzchnie dzięki zmianom w sposobie użytkowania zasobów, ich wpływom na środowisko, antybiotykom, zmianom demograficznym, politycznym a także w świadomości konsumentów”

Współpracujesz z organizacjami począwszy od wojskowych, obrony cywilnej do IT poprzez żeglugę, firmy logistyczne oraz z wieloma innymi. Czy prognozowanie było stosowane w rolnictwie?

„W Indiach pracowaliśmy w konglomeracie przemysłowym, gdzie przeprowadzaliśmy warsztaty prognozowania, które zajmowały się przyszłymi, trwałymi systemami żywienia. W rezultacie powstał prototyp 3D dla pełnego, regionalnego systemu żywienia seed-to-mouth (od ziarna po usta), który zasięgiem objął wiele dziedzin w tym produkcję ciągników, dystrybucję nasion, transport, przetwórstwo, doświadczenie klientów i zakupy. Choć sam w sobie prototyp był tylko papierowym modelem to zachęcił do głębszych dyskusji, które poruszyły fundamentalne myślenie i ostatecznie wskazały tematy do przyszłych działań badawczo-rozwojowych.

Zaletą budowy prototypu zajmującego się zbadaniem długookresowych zagadnień jest to, że promuje różne sposoby analizowania i rozwiązywania problemów. Od razu patrzymy na to co może być zrobione i jakich wymaga to środków itp. Jest to skuteczny sposób na naukę i otrzymanie zwrotnych informacji od zespołu przy niskim zaangażowaniu ekonomicznym.”

Były wezwania wobec rolnictwa do stworzenia większej przejrzystości i umożliwienia większego zaangażowania konsumentów. Jak Twoje podejście do strategicznego prognozowania może pomóc w tym względzie?

„Kluczową sprawą jest po prostu komunikacja: istnieją bezpośrednie korzyści związane z integracją, które wiążą się z zainteresowaniem udziałowców do wzięcia udziału w tym postępowaniu. Zogniskowane wywiady grupowe związane są z innym sposobem zbierania informacji niż warsztaty, gdzie bardziej kreatywnie możesz pracować. Musisz pamiętać by być otwartym na wszystkie możliwe perspektywy, nawet jeżeli są one wyzwaniem dla Ciebie lub Twojej organizacji. Czasami jest trudniej firmom o dłuższym stażu rynkowym otworzyć się, ale nie można lekceważyć zalet bezpośredniego wsłuchania się w głosy użytkowników.

Stosunkowo nowa technika postępowania, którą zastosował Google nazywa się „sprint”, zespoły mają pięć dni na uzyskanie wczesnych badań rynkowych i stworzenie prototypu. Ostatni dzień zarezerwowany jest na zebranie informacji zwrotnych od obecnych użytkowników. Każdy jest wysoce zaangażowany, a zespoły odnoszą korzyści dzięki takiemu bezpośredniemu kontaktowi. Poprzez ciągłe testowanie i dzięki małym eksperymentom, możemy być bardziej efektywni w uzyskaniu tego, co działa.”

Tamara Carleton poprowadzi warsztaty prognozowania kluczowych cech charakterystycznych, trendów i konsekwencji dla produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego na rok 2035, wyniki zostaną udostępnione w czasie WNF organizowanego przez BIOMIN od 12 do 15 października 2016 r.

@carleton wyjaśnia co oznacza prognozowanie strategiczne dla przyszłości rolnictwa. Więcej informacji #WNFVancouver