Rynek Fitogeników będzie się podwajał co 7 lat – stwierdza BIOMIN

Rynek dodatków fitobiotycznych gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich lat, osiągając sprzedaż 500 milionów USD w skali całego świata w roku 2015. Szacuje się, że sprzedaż na całym świecie przekroczy próg 1 mld USD w 2023 r. i może osiągnąć poziom 2 mld USD rocznie jeszcze przed 2030 r.

Global PFA Market Growth Projections (Source: BIOMIN)

– Analizując liczne trendy w produkcji paszowej, zmieniające się wymagania konsumentów, zmiany legislacyjne w produkcji zwierzęcej – w tym redukcję stosowania i hodowle wolne od antybiotyków – w powiązaniu z rosnącym popytem na białko zwierzęce, szacuje się, że do roku 2030 możemy spodziewać się całkowitej sprzedaży produktów segmentu FDP w przedziale 1,7 mld - 2 mld USD – wyjaśnia Michael Noonan, Global Product Manager Phytogenics w BIOMIN.

Efektywność zyskuje

– Poprawa efektywności wykorzystania paszy to odwieczny problem dla hodowli – przypomniał Michael Noonan. Koszty pasz stanowią od 50% do 80% całkowitych kosztów produkcji, w zależności od gatunku zwierząt oraz kraju gdzie jest prowadzona produkcja.

– Zwaszcza w kontekście globalnej konkurencji na rynku białka zwierzęcego, wydajność produkcji ma znaczenie. Poprawa współczynnika wykorzystania paszy (FCR), jaką udaje się osiągnać dzięki linii Digestarom® ,czyni go niezastąpionym narzędziem dla poprawy wydajności i rentowności produkcji zwierzęcej – dodał Noonan.

Czynnki rynkowe

Chociaż nie więcej niż 3% z 1,2 mld ton paszy stosowanej na całym świecie, zawiera dodatki na bazie fitobiotyków, wprowadzenie FDP do pasz powinno znacznie wzrosnąc do roku 2030. Szacunki te mają odzwierciedlenie we wzroście światowego popytu – od 8% do 10% rocznie.

– Niektóre z największych i najbardziej zaawansowanych programów na rynku produkcji zwierzęcej, zostały od początku swego istnienia związane z fitogenicznymi dodatkami paszowymi. Od startu tych działań, dodatki fitobiotyczne stanowią ich nieodzowny element w świetle korzyści, jakie wynikają z ich zastosowania – powiedział Noonan.

Preferencje konsumentów uległy znacznej zmianie w ciągu ostatnich lat, a wysiłki w celu stopniowego wycofywania antybiotykowych stymulatorów wzrostu (AGPs) i kokcydiostatyków przyspieszyły na całym świecie – szczególnie w Brazylii, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Zmniejszenie stosowania antybiotyków oraz wdrażanie nieantybiotykowych stymulatorów wzrostu (NGPs), jako narzędzi optymalizacji kosztów żywienia oraz poprawy wydajnościs, powinno zwiększyć w przyszłości światowy popyt na FDP.