Pozytywna opinia wydana przez EFSA dla FUMzyme®, składnika produktów z linii Mycofix® dla drobiu

“Jest to bardzo ważny krok w realizacji kolejnej rejestracji dla FUMzyme® w UE. Dla branży drobiarskiej oznacza to nowe innowacyjne narzędzie w zarządzaniu ryzykiem mikotoksykoz, które udowadnia bezpieczną i efektywną dezaktywację fumonizyn” –podkreśla Ursula Hofstetter, Dyrektor Competence Center Mycotoxins w BIOMIN.

EFSA potwierdza skuteczność działania FUMzyme®, który prowadzi do bezpiecznej degradacji fumonizyn do nietoksycznych związków w przewodzie pokarmowym drobiu. W licznych testach żywieniowych udowodniono, że FUMzyme® ma zdolność do degradacji fumonizyn w paszach przy stężeniach poniżej limitów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej dla kur, indyków rzeźnych i kur niosek w minimalnej zalecanej dawce 15 U/kg w gotowej paszy pełnoporcjowej.

Ochrona stada

Ostatnie wyniki badań opublikowanych w Mycotoxin Survey przez BIOMIN wskazują, że wśród 3065 prób pasz, zbóż i innych materiałów paszowych pobranych w pierwszej połowie 2016 r., stwierdzono obecność fumonizyn w 80% prób kukurydzy, 27% pszenicy, 66% gotowych pasz i w 40% prób śruty sojowej.

“Wiemy, że fumonizyny mają szkodliwy wpływ na wydajność i zdrowie drobiu – zauważa Ursula Hofstetter. Najnowsze badania wykazują, że spożywanie fumonizyn na poziomie poniżej zalecanej przez UE wartości (20 części na milion) może wpływać na ekspresję białek związanych z reakcjami i zapalnymi pro- i przeciwzapalnymi w przewodzie pokarmowym brojlerów.

Fumonizyny na poziomie 20ppm mogą wywołać większe wydalanie Eimeria, pasożytów odpowiedzialnych za kokcydiozę. W gospodarstwach prowadzonych na dużą skalę może to sprzyjać przenoszeniu pasożytów pomiędzy ptakami z uwagi na ich wysokie zagęszczenie – wyjaśnia dalej Pani Hofstetter.

Metoda z wyboru

Ze względu na strukturę cząsteczkową fumonizyn, substancje adsorpcyjne lub inne  baindery nie są w stanie przeciwdziałać fumonizynom. FUMzyme®, pierwszy w historii oczyszczony enzym zarejestrowany przez Unię Europejską dokonuje nieodwracalnej biotransformacji fumonizyn do nietoksycznych metabolitów.

“Biotransformacja jest najbardziej nowatorską strategią w walce z detoksykacją mikotoksyn – stwierdza Ursula Hofstetter. Biotransformacja działa poprzez przekształcanie nieadsorbowanych mikotoksyn w substancje nieszkodliwe bez żadnych skutków ubocznych dla zwierząt. „To jest właśnie przyszłość zarządzania ryzykiem mikotoksykoz” – dodaje.

Biomarkery

Przedstwienie skuteczności działania FUMzyme® wymaga zastosowania wskaźnika sfinganiny do sfingozyny, kluczowego biomarkera który wskazuje na wysoką ekspozycję zwierząt na fumonizyny.

„Według EFSA wskaźnik ten jest znacznie niższy dzięki zastosowaniu FUMzyme® w minimalnej proponowanej dawce dla paszy zanieczyszczonej fumonizynami.

FUMzyme®

Enzym FUMzyme® to wynik długoletniego okresu intensywnych badań naukowych BIOMIN Research Center, który wstępnie zarejestrowany został przez UE w 2014 r. Pierwotnie został wyizolowany z gleby zanieczyszczonej  bakteriami  Sphingopyxis sp. MTA 144 rozkładającymi fumonizyny i zidentyfikowany jako esteraza fumonizyn przez

BIOMIN Research Center. Oczyszczony enzym, który dokonywał specyficznej biotransformacji fumonizyn jest przykładem pionierskiej roli BIOMIN w tworzeniu zaawansowanych strategii działania przeciw mikotoksynom.