Raport Mycotoxin Survey przeprowadzony przez BIOMIN wskazuje w 2017 r. na większe ryzyko zanieczyszczenia kukurydzy i pasz mikotoksynami.

BIOMIN Mycotoxin SurveyGłówne trendy

  • wzrost zanieczyszczenia mikotoksynami kukurydzy, gotowych pasz i soi
  • Deoksyniwalenol (DON) wykryty w 80% prób jest najbardziej rozpowszechnioną mikotoksyną na świecie, kolejne to fumonizyny (FUM) stwierdzone w 71% prób.
  • 76% prób pasz i surowców paszowych zanieczyszczonych było przez dwie lub więcej mikotoksyny.

Podwyższone ryzyko

Opublikowane dane o zanieczyszczeniu mikotoksynami wykazały, że poziomy zanieczyszczenia w kukurydzy i w próbach pasz gotowych znacznie wzrosły na terenie Europy i całej Półkuli Zachodniej. Poziomy ryzyka w Azji pozostają niezmiennie wysoko.

“Kukurydza stanowi znaczny odsetek komponentów paszowych w mieszankach dla zwierząt, a zatem obecny trend zanieczyszczenia pasz gotowych będzie odpowiadał wysokim poziomom zanieczyszczenia kukurydzy przez cały czas.” – wyjaśnia dr Timothy Jenkins, Mycotoxin Risk Management Product Manager w BIOMIN.

Główni winowajcy

Najbardziej rozpowszechnioną mikotoksyną w paszach na całym świecie jest deoskyniwalenol, trichotecen typu B produkowany przez Fusarium graminearum i F. culmorum. Łatwo zauważalne objawy obejmują zmniejszone pobranie paszy a nawet jego całkowity brak. Dwie trzecie prób zawierało deoksyniwalenol przekraczający 150 jednostek na miliard (ppb): próg zagrożenia dla zwierząt wrażliwych.

47% prób zawierało fumonizyny wytwarzane przez F. verticillioides o poziomach zanieczyszczenia powyżej 500 ppb: próg ryzyka dla zwierząt wrażliwych. Badania wykazały, że jednoczesna obecność deoksyniwalenolu i fumonizyn powoduje znaczne pogorszenie reakcji organizmu zwierząt na szczepienia i stan ich jelit.

Obecność wielu mikotoksyn

Ponad trzy czwarte prób zanieczyszczonych było dwiema lub więcej mikotoksynami. Zanieczyszczenie kilkoma mikotoksynami powoduje dodatkowe problemy, ponieważ niektóre z mikotoksyn znane są z efektów synergistycznych, które pogłębiają negatywne konsekwencje u zwierząt.

„Główne mikotoksyny z grupy Fusarium są często powiązane z objawami subklinicznymi, które nie są widoczne ale mają decydujący wpływ na wynik ekonomiczny”– zauważa dr Jenkins. „Obecność kilku mikotoksyn o niskich poziomach może skrycie osłabiać wydajność poprzez słabsze wykorzystanie paszy i niskie przyrosty.

Rozwiązania branżowe

“Unikanie zanieczyszczonych pasz i zwrócenie uwagi na warunki ich przechowywania to logiczne podejście do obniżenia ryzyka mikotoksykoz” – stwierdza dr Jenkins.

“Jednakże do zanieczyszczenia dochodzi mimo podejmowania ogromnych wysiłków na rzecz zapobiegania. Najbardziej wiarygodnym podejściem jest połączenie profilaktyki z regularnym stosowaniem dodatków o potwierdzonych działaniach adsorpcji i dezaktywacji mikotoksyn w przewodzie pokarmowym”- dodaje.

O Micotoxin Survey

Rokrocznie przeprowadzane przez BIOMIN analizy pasz, materiałów i surowców paszowych są najdłużej prowadzonym i najbardziej wyczerpującym badaniem tego rodzaju. Wyniki dostarczają informacji na temat występowania sześciu głównych mikotoksyn w surowcach stosowanych do produkcji pasz a celem jest określenie potencjalnego zagrożenia dla zwierząt.

Pełny raport w języku angielskim do pobrania tutaj.