Przejdź do treści
Do nawigacji główn

Prawny

Wydawca

BIOMIN Holding GmbH Erber Campus 1 3131 Getzersdorf AUSTRIA

Tel.: +43 2782 803 0 office(at)biomin.net

Landesgericht St. Pölten UID: ATU56585323 FN 230702 v

© Copyright BIOMIN Holding GmbH

Wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadna część tej strony internetowej nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w celach handlowych bez pisemnej zgody właściciela praw do tej strony poza przypadkami zgodnymi z postanowieniami Copyright, Designs and Patents Act 1998.

All pictures on this website are the property of BIOMIN Holding GmbH, used with license or licensed from Getty Images.

Zrzeczenie się

BIOMIN Holding GmbH dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były dokładne i wiarygodne w momencie ich publikacji, nie może przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieścisłości ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania takich informacji.

BIOMIN Holding GmbH zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty materialne lub ideowe wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie. Informacje na tej stronie mogą być niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe i mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji bez powiadomienia. BIOMIN Holding GmbH może zmieniać lub wprowadzać ulepszenia do opisanych produktów i/lub usług w dowolnym czasie bez powiadomienia, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich aktualizację.

Oprócz informacji lokalnie udostępniane są hiperłącza do zewnętrznych witryn internetowych i/lub źródeł informacji jako usługa dla naszych użytkowników. Wygląd zewnętrznych hiperłączy nie powinien sugerować jakiegokolwiek związku między BIOMIN a połączonymi zewnętrznymi źródłami informacji. Te zewnętrzne źródła informacji są poza kontrolą BIOMIN Holding GmbH. Obowiązkiem użytkowników jest podejmowanie własnych decyzji dotyczących dokładności, wiarygodności i/lub poprawności zawartych w nich informacji. BIOMIN Holding GmbH zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub niezgodne z prawem informacje i treści zamieszczone na zewnętrznych linkach do witryn internetowych.