Science & Solutions - No. 08

W tym wydaniu:

Science & SolutionsRedukcja oporności bakteryjnej na antybiotyki w chowie świń
Redukcja oporności na antybiotyki zależy nie tylko od promowania zdrowszej produkcji zwierzęcej, ale również od bardziej efektywnego przebiegu leczenia antybiotykami w czasie zwalczania choroby.

Wolni od antybiotyków – Europejskie doświadczenia
Doświadczenia krajów UE wskazują, że możliwy jest efektywny i opłacalny chów fermowy trzody chlewnej bez stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu.

Rejestracja w UE Światowy wzorzec jakości
Science and Solutions odpowiada na pytanie: Co znaczy pełna rejestracja w UE oraz końcowa autoryzacja jakościowa dla preparatów Biomin® BBSH 797 i Mycofix® Secure?

Zarejestruj się teraz