Science & Solutions - No. 25

W tym wydaniu:

Science & Solutions No. 25Niebezpieczeństwa okresowego wstrzymania programu zarządzania ryzykiem zanieczyszczenia mikotoksynami
Analiza przypadku fermy mlecznej ukazująca skalę ryzyka, jakie stanowią mikotoksyny dla stada i jego rentowności.

Przeciwdziałanie kwasicy i niebezpieczeństwa występowania subklinicznej kwasicy żwacza
Wykrywanie, główne przyczyny i działania służące rozwiązywaniu wyzwań związanych z produkcją, zdrowiem i długością okresu użytkowania krów.

Zarejestruj się teraz