Science & Solutions Special Issue: PFA Survey 2018

Zastosowanie preparatów fitogenicznych wzrasta

Fitogeniczne dodatki paszowe (PFA) są stosunkowo nowym dodatkiem na rynku pasz dla zwierząt. Wprowadzenie takiej nowości na rynek wymaga badań i prac rozwojowych, które trwają całe lata. BIOMIN jest zaangażowany w doskonalenie produktów fitogenicznych przez ostatnie trzydzieści lat, i to zaangażowanie kontynuuje do dzisiaj. Badania i prace rozwojowe trwają nadal, co daje pewność, że linia produktów Digestarom® jest najlepsza jak tylko to może być.

Najważniejszym jest zbadanie, w jaki sposób dodatki paszowe sprawują się w produkcji przemysłowej. BIOMIN przeprowadził ostatnio po raz drugi Badania Fitogenicznych Dodatków Paszowych, w których zebrano wypowiedzi profesjonalistów przemysłu paszowego z całego świata na temat zastosowania PFA i wynikających z tego doświadczeń. Najbardziej wartościową informacją wynikającą z tego badania jest fakt, że 60% respondentów wyraziło chęć zwiększenia zastosowania PFA w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Fakt ten nie tylko wzmacnia znaczenie PFA w przemyśle produkcji pasz dla zwierząt, ale również pokazuje, jak bardzo wzrosła świadomość o skali korzyści, jakie może przynieść zastosowanie PFA. Produkty fitogeniczne opierają się na surowcach roślinnych o szerokim wachlarzu właściwości biologicznych, które przynoszą znaczący postęp w chowie zwierząt. Dwa najważniejsze powody przemawiające za zastosowaniem PFA, wyrażone przez respondentów w przeprowadzonych badaniach, to ich zdolność do wzmocnienia strawności pasz oraz ich działanie przeciwbakteryjne. Ponadto, PFA były przywoływane jako istotny element strategii zmniejszania ilości stosowanych antybiotyków w paszach. Oczekujemy, że fakt ten może być szczególnie interesujący w tych regionach świata, gdzie stosowanie antybiotyków jako stymulatorów wzrostu zostało zabronione. W specjalnym wydaniu magazynu Science & Solutions, a także poprzez rozpowszechnianie wyników Badania PFA 2018 r., wyróżniamy również niektóre wyniki ostatnio przeprowadzonych doświadczeń w skali przemysłowej z użyciem Digestarom® w paszach dla drobiu. Doświadczenia pokazały wiele korzyści, gdy do paszy dodany jest Digestarom®, polegających na polepszeniu wskaźnika FCR, tempa przyrostu masy ciała, wskaźnika produktywności i poziomu nieśności. Podobne sukcesy zostały udokumentowane w licznych doświadczeniach z użyciem Digestarom® w paszach dla trzody chlewnej, przeżuwaczy i zwierząt hodowanych w akwafermach. BIOMIN jest zaangażowany w ciągłe doskonalenie produktów z linii Digestarom® w pełni skierowanej na potrzeby klientów. Rozpowszechnianie zgromadzonych przez nas informacji ma służyć temu, byście mogli w naturalny sposób kroczyć naprzód. Na koniec chcemy podziękować tym wszystkim, którzy brali udział w badaniach i życzyć naszym klientom na całym świecie dalszych sukcesów.

Wasz Zespół BIOMIN Produkty Fitogeniczne

W TYM WYDANIU:


Badania fitogenicznych dodatków paszowych BIOMIN 2018
Wypowiedzi ponad siedmiuset profesjonalistów z agrobiznesu na temat zastosowania fitogenicznych dodatków paszowych (PFA) ujawniają wiele interesujących poglądów dotyczących motywacji zastosowania PFA.

Co mówią nam o preparatach fitogenicznych i ich opłacalności wyniki licznych doświadczeń w tym zakresie
Poprawa wydajności i jakości mięsa wynikająca z zastosowania fitogenicznych dodatków paszowych jest kluczem do lepszych wyników ekonomicznych.

Zarejestruj się teraz