Przejdź do treści
Do nawigacji główn

Badania i Rozwój

Kochamy naukę. Podobnie robi ponad 100 naukowców i badaczy.

Nasze badania podstawowe zorientowane na zastosowania koncentrują się na projektowaniu autorskich rozwiązańpoprawiających rentowność i zrównoważony rozwójsektora rolniczego.

Pozostajemy w czołówce wiedzy naukowej w wielu dziedzinach dzięki partnerstwu z ponad 200 szanowanymi laboratoriami, instytucjami akademickimi i badawczymi na całym świecie.

Nasze silne wewnętrzne badania i rozwój oraz globalna współpraca z wiodącymi instytucjami i organizacjami stanowią podstawę do opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów.

Ponad 150 publikacji naukowych rocznie

Ponad 200 000 godzin badań rocznie

Ponad 200 partnerów do współpracy badawczo-rozwojowej na całym świecie

Ponad 30 projektów badawczych z unijnymi i krajowymi agencjami finansującymi

FFoQSI, MyToolBox, MycoSafe-South, D4Dairy

~ 120 prób karmienia rocznie

Ponad 12 000 próbek biologicznych analizowanych rocznie

Ogromna sieć

Nasze silne wewnętrzne badania i rozwój oraz globalna współpraca z wiodącymi instytucjami i organizacjami stanowią podstawę do opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów.

Rozległa Sieć Badawcza BIOMIN
Rozległa Sieć Badawcza BIOMIN

Centrum badawcze BIOMIN

W Centrum Badawczym BIOMIN (BRC) w Tulln znajdują się zespoły badawcze BIOMIN zajmujące się odkrywaniem i skautowaniem, enzymologią, rozwojem bioprocesów, chemią analityczną, gUTomiką, biologią komórkową i formułowaniem składników bioaktywnych.

Nasi naukowcy pracują nad opracowaniem nowych metod, często aż do poziomu molekularnego, jako narzędzi stanowiących podstawę nowych wynalazków w przemyśle pasz dla zwierząt.

Biotech Campus Tulln

Badacze BIOMIN współpracują z naukowcami-ekspertami z Campus Tulln, aby opracować nowe składniki, które można skutecznie zastosować w różnych dziedzinach nauk o zwierzętach. W ramach klastra znajdują się instytucje badawcze i akademickie zajmujące się biotechnologią, w tym Wydział Agrobiotechnologii IFA-TullnUniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu oraz Austriacka Wyższa Szkoła Biotechnologii.

Biotech Campus Tulln
Biotech Campus Tulln © FH Campus Tulln

Centra Stosowanego Żywienia Zwierząt

BIOMIN ma ponad pół tuzina ośrodków doświadczalnych znanych jako Centra Applied Animal Nutrition (CAN). Te obiekty i partnerstwa z uniwersytetami i instytucjami badawczymi, które tworzą globalną sieć badawczą, ułatwiają stosowanie i testowanie produktów BIOMIN.

Skontaktuj się!

Masz pytania dotyczące naszych produktów i / lub usług?