Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/gatunki/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Przeżuwacze

BIOMIN oferuje zrównoważone rozwiązania obejmujące pasze dla bydła, które spełniają zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, wspierają zdrowie i optymalizują wydajność twoich krów mlecznych i bydła mięsnego.

więcej informacji

Drób

BIOMIN oferuje zrównoważone rozwiązania obejmujące pasze dla drobiu, które spełniają zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, wspierają zdrowie i optymalizują wydajność twoich ptaków.

więcej informacji

Trzoda chlewna

BIOMIN oferuje zrównoważone rozwiązania obejmujące pasze dla trzody chlewnej, które spełniają zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, wspierają zdrowie i optymalizują wydajność twoich świń.

więcej informacjiMedia

World Mycotoxin Report: Impact 2019

Fumonisins are still abundant at high concentrations in raw commodities in recent years, according to results from the latest annual BIOMIN Mycotoxin Survey.

Proving the efficacy of Biotronic® Top liquid in water sanitation

Biotronic® Top liquid reduced E. coli counts in the intestinal tract and liver, and reduced colibacilliosis lesion scores.


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net