Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/ig-mtxsurvey-2014-emea/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Zagrożenie mikotoksynami na obszarze Europy, Azji Środkowej i Afryki (Broszura)

Występowanie mikotoksyn, które są toksycznymi metabolitami grzybów obecnych we wszystkich rodzajach pasz i zbóż, jest głównym problemem związanym z zanieczyszczeniem pasz i przedstawia faktyczne zagrożenie dla produkcji zwierzęcej.

Ta broszura przedstawia regionalny przegląd zawartości mikotoksyn i ich głównych trendów występowania na obszarze Europy, Azji Środkowej, Afryki, wykorzystując dane z najbardziej aktualnej bazy analiz przeprowadzanej co roku przez firmę BIOMIN pod nazwą“Mycotoxin Survey“.

Dzięki najbardziej innowacyjnym badaniom i analizie ponad sześciu tysięcy próbek pobranych w 64 krajach, “Mycotoxin Survey“ jest najdłużej prowadzonym badaniem i najbardziej kompleksową analizą tego rodzaju.

Podziel się tą broszurą

Infographic: BIOMIN Mycotoxin Survey 2014 - Europe, Middle East and Africa

Pozostałe broszury związane z zagrożeniem mikotoksynami

Globalnie     Ameryka Pólnocna, Południowa i Środkowa     Azja

Podziel się tą broszurą

By umieścić tę broszurę na swojej stronie - skopiuj i wklej 

GlobalnieAmeryka Pólnocna, Południowa i ŚrodkowaAzja

Pobierz pełen raport Mycotoxin Survey BIOMIN 2014

BIOMIN Mycotoxin Survey Report 2014

Pobierając raport, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od BIOMIN informacji związanych z mikotoksynami.

Więcej informacji na temat mikotoksyn

Mycotoxin Survey in US corn: January 2019 update

Our January update from the annual Biomin® PROcheck mycotoxin survey in corn harvested in 2018 includes 378 samples from 29 states. Thus far, clear trends of mycotoxin prevalence and contamination...

Mycotoxin Survey in US corn: December 2018 update

This report is based on 232 samples of 2018 corn harvest from 25 different states.

A Summary of the Research on Fumonisins in Aquaculture

The first article in this issue of Science & Solutions explained the current knowledge on fumonisins in aquaculture. Here is a summary of the research on fumonisins in different aquaculture species....

Science & Solutions No. 62 - Aquaculture

In this issue: Current Knowledge about Fumonisins in Aquaculture; Why You Should Use a Combination of Beneficial Bacteria in Aquaculture; A Summary of the Research on Fumonisins in Aquaculture

Current Knowledge about Fumonisins in Aquaculture

Fumonisins have gained significant recognition in recent years. In 2017, the BIOMIN Mycotoxin Survey found that fumonisins were the predominant contaminant in raw material and finished feed samples...

Mycotoxin Survey in US corn: November 2018 update

Mycotoxins, fungal metabolites produced by common molds capable of infecting almost all types of grains, are toxic to animals and humans. As part of the Biomin® PROcheck mycotoxin risk management...

Researchers underscore importance of specific approach towards studying mycotoxins in aquaculture

Mycotoxins are secondary metabolites produced by molds due to the deterioration of the agricultural ingredients used in the production of the feed. BIOMIN, a global leader in mycotoxin risk...

What’s Wrong With My Herd? Part 8 - Sub-acute ruminal acidosis (SARA)

Though not easily detected, sub-acute ruminal acidosis (SARA) can have a serious impact on milk production, general health and longevity. It is caused by an imbalance between the production of...

Keeping Aflatoxin Out of Milk

Aflatoxin contamination is one of the biggest concerns dairy producers all over the world face. But the risk of contamination can be reduced by close management of the feed, ensuring it is of the...

Science & Solutions No. 61 - Ruminants

In this issue: Ensure Pre-Weaned Calf Health by Focusing on These 5 Key Areas; Keeping Aflatoxin Out of Milk; What is Wrong With My Herd? Part 8: Sub-acute ruminal acidosis (SARA)


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net