Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/ig-mtxsurvey-2014-emea/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Zagrożenie mikotoksynami na obszarze Europy, Azji Środkowej i Afryki (Broszura)

Występowanie mikotoksyn, które są toksycznymi metabolitami grzybów obecnych we wszystkich rodzajach pasz i zbóż, jest głównym problemem związanym z zanieczyszczeniem pasz i przedstawia faktyczne zagrożenie dla produkcji zwierzęcej.

Ta broszura przedstawia regionalny przegląd zawartości mikotoksyn i ich głównych trendów występowania na obszarze Europy, Azji Środkowej, Afryki, wykorzystując dane z najbardziej aktualnej bazy analiz przeprowadzanej co roku przez firmę BIOMIN pod nazwą“Mycotoxin Survey“.

Dzięki najbardziej innowacyjnym badaniom i analizie ponad sześciu tysięcy próbek pobranych w 64 krajach, “Mycotoxin Survey“ jest najdłużej prowadzonym badaniem i najbardziej kompleksową analizą tego rodzaju.

Podziel się tą broszurą

Infographic: BIOMIN Mycotoxin Survey 2014 - Europe, Middle East and Africa

Pozostałe broszury związane z zagrożeniem mikotoksynami

Globalnie     Ameryka Pólnocna, Południowa i Środkowa     Azja

Podziel się tą broszurą

By umieścić tę broszurę na swojej stronie - skopiuj i wklej 

GlobalnieAmeryka Pólnocna, Południowa i ŚrodkowaAzja

Pobierz pełen raport Mycotoxin Survey BIOMIN 2014

BIOMIN Mycotoxin Survey Report 2014

Pobierając raport, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od BIOMIN informacji związanych z mikotoksynami.

Więcej informacji na temat mikotoksyn

BIOMIN Takes Mycotoxin Academy to More Regions in India

Following the success of the first edition of Mycotoxin Academy concept in India in July, BIOMIN in association with its supply chain partners extended the success streak to four more locations in...

Science & Solutions No. 59 - Poultry

In this issue: Natural growth promotion in broilers vs. an antibiotic growth promoter; 5 tips to increase profits from cage-free egg production; Reducing the impact of heat stress using synbiotics

BIOMIN Launches Spectrum Top 50® Advanced Mycotoxin Detection Service

The new LC-MS/MS method for multi-mycotoxin analysis can determine over 50 different mycotoxins and metabolites in a single run, making it the most advanced mycotoxin detection commercially available....

The Hidden Dangers of Lipopolysaccharides

Lipopolysaccharides pose a serious and often overlooked risk to pigs. Several tips can help limit their negative impacts.

BIOMIN Announces Support for MycoSafe-South to Combat Mycotoxins in Sub-Saharan Africa

16 August 2018 – BIOMIN, the global leader in mycotoxin deactivation, has recently announced its involvement in a 3-year, nearly US$1 million project to tackle mycotoxin-related food safety issues in...

Science & Solutions No. 58 - Aquaculture

In this issue: Organic Acids and Autolyzed Yeast Reduce the Impact of Pathogens in Fish; Mycotoxin Management in Livestock Production: A Model for Aquaculture?; Top Aqua Performance Indicators...

Mycotoxin Management in Livestock Production: A Model for Aquaculture?

Future growth and sustainability of the aquaculture industry depend on the sector’s ability to identify alternative sources of protein to substitute fishmeal in aquafeeds. Consequently, many new...

BIOMIN conducts first ever edition of Mycotoxin Academy in India

BIOMIN in association with MG Marketing, its supply chain partner for north India, organized the first ever edition of BIOMIN Mycotoxin Academy in India in two key locations in north India.


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net