Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/ig-mtxsurvey-2014-emea/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Zagrożenie mikotoksynami na obszarze Europy, Azji Środkowej i Afryki (Broszura)

Występowanie mikotoksyn, które są toksycznymi metabolitami grzybów obecnych we wszystkich rodzajach pasz i zbóż, jest głównym problemem związanym z zanieczyszczeniem pasz i przedstawia faktyczne zagrożenie dla produkcji zwierzęcej.

Ta broszura przedstawia regionalny przegląd zawartości mikotoksyn i ich głównych trendów występowania na obszarze Europy, Azji Środkowej, Afryki, wykorzystując dane z najbardziej aktualnej bazy analiz przeprowadzanej co roku przez firmę BIOMIN pod nazwą“Mycotoxin Survey“.

Dzięki najbardziej innowacyjnym badaniom i analizie ponad sześciu tysięcy próbek pobranych w 64 krajach, “Mycotoxin Survey“ jest najdłużej prowadzonym badaniem i najbardziej kompleksową analizą tego rodzaju.

Podziel się tą broszurą

Infographic: BIOMIN Mycotoxin Survey 2014 - Europe, Middle East and Africa

Pozostałe broszury związane z zagrożeniem mikotoksynami

Globalnie     Ameryka Pólnocna, Południowa i Środkowa     Azja

Podziel się tą broszurą

By umieścić tę broszurę na swojej stronie - skopiuj i wklej 

GlobalnieAmeryka Pólnocna, Południowa i ŚrodkowaAzja

Pobierz pełen raport Mycotoxin Survey BIOMIN 2014

BIOMIN Mycotoxin Survey Report 2014

Pobierając raport, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od BIOMIN informacji związanych z mikotoksynami.

Więcej informacji na temat mikotoksyn

Science & Solutions Special Edition

Wydanie jubileuszowe BIOMIN Polska

PERSPECTIVES: The Global Mycotoxin Threat and What to Bear in Mind

Climate change and ever-changing extreme weather conditions continue to pose threats to feed safety as well as animal performance and health, notably under the form of the omnipresent mycotoxin...

Science & Solutions No. 64 - Swine

In this issue: How to improve weaned piglet performance naturally; The effect of mycotoxins on swine fertility; Nutritional strategies to prevent postpartum dysgalactia syndrome in lactating sows

The Effect of Mycotoxins on Swine Fertility

Mycotoxins are found in most raw materials worldwide. The annual BIOMIN Mycotoxin Survey indicates an increasing incidence of co-contamination, where more than one mycotoxin is found in each sample....

Nutritional Strategies to Prevent Postpartum Dysgalactia Syndrome in Lactating Sows

Postpartum dysgalactia syndrome (PDS) in lactating sows is very costly, as it prevents the newborn piglet getting the vital early nutrition it needs to survive and thrive. Phytogenic feed additives...

BIOMIN Launches FUMzyme® sol, the First-Ever Water-Soluble Solution Against Fumonisins

Animal nutrition firm BIOMIN is opening a new chapter in the field of mycotoxin risk management with the introduction of FUMzyme® sol, the first-ever water-soluble purified enzyme that can be easily...

Mycotoxin Survey in US corn: March 2019 update

Our March update from the annual Biomin® PROcheck mycotoxin survey in corn harvested in 2018 includes 521 samples from 30 states. Of the sample pool 72% are corn samples (376), 16% are corn silage (85...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net