Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/o-firmie/jakosc/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Jakość

Jakość oznacza, że nasi klienci są gotowi kupić produkty BIOMIN w każdej chwili z pełnym zaufaniem w ich solidność i wydajność. To jest to, czego nasi klienci oczekują od nas i za co są nam wdzięczni, a jest to wartość, którą staramy się zachowywać we wszystkim, co robimy.

Wkładamy wiele wysiłku, aby osiągnąć i utrzymać najwyższe standardy w zakresie higieny, bezpieczeństwa produktów i pełnej kontroli począwszy od surowców aż do produktu końcowego. Na tym polega wartość naszej jakości.

Jakość produktów

Wszystkie surowce są starannie wybrane spośród wielu różnych dostawców i poddane surowej kontroli w chwili ich przyjęcia. Filozofią BIOMIN jest utrzymywanie długoterminowych umów biznesowych z naszymi dostawcami, co pomaga zabezpieczyć ciągłą i wysoką jakość. Rygorystyczna kontrola jakości wszystkich surowców i produktów jest integralnym elementem procesu wytwarzania w BIOMIN.

Zmotywowany zespół

Proces ciągłego nauczania jest częścią naszej korporacyjnej kultury. Kładziemy nacisk na ciągłe nauczanie, ponieważ podnosi ono umiejętności, a ponadto kształtuje zasady moralności i wyzwala motywacje u naszych pracowników.

Ustanowienie standardów

BIOMIN jest przekonany, że sukces zależy od nieustającego podnoszenia w firmie wewnętrznych standardów jakości.

W 1977 r. BIOMIN wprowadził standardy wynikające z międzynarodowej normy ISO 9001 określającej wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością. System HACCP, wdrożony następnie w produkcji prowadzonej przez BIOMIN, zapewnia bezpieczeństwo jakości, której oczekują nasi klienci.

Międzynarodowe i lokalne standardy jakości pasz, wynikające z procedur przewidzianych w GMP+, FAMI-QS i QS, dawały w najwyższym stopniu gwarancje obejmujące kontrolę i jakość naszych produktów – od procesu nabywania surowców aż do wytworzenia finalnego produktu.

BIOMIN jest w pełni świadomy, że fundamentalną podstawą jakości żywności jest jakość pasz. Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem i staramy się je uzyskać poprzez ustanowienie i wdrożenie jednych z najwyższych wymagań dot. jakości dla naszej produkcji.

ISO 14040 Ocena Cyklu Życia

We wrześniu 2011 r. BIOMIN zakończył proces certyfikacji zgodny z ISO 14040 „Ocena Cyklu Życia”. Poprzez optymalizację zużycia paszy oraz poprawę wydajności zwierząt stało się możliwe obniżenie poziomu emisji gazów szklarniowych z produkcji zwierzęcej.

Więcej informacji na temat ISO 14040 Ocena Cyklu Życia proszę kliknąć tutaj

Pytania proszę przesyłać na adres: Opens window for sending emailquality@biomin.netNajnowsze Wiadomości

BIOMIN Global Mycotoxin Survey Highlights

1 March 2019 – Mycotoxin-related threats to the health and performance of farm animals continue to pose a challenge to the industry, according to the recently released results from the 2018 BIOMIN...

World Mycotoxin Report: Impact 2019

Fumonisins are still abundant at high concentrations in raw commodities in recent years, according to results from the latest annual BIOMIN Mycotoxin Survey.

[WEBINAR] World Mycotoxin Report: Impact 2019

Molds that produce mycotoxins in grain and feed had a busy 2018. This year, animals and feed producers will begin to feel their impact.

What were the mycotoxin hotspots of 2018? How will mycotoxins...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net