Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/produkty/biomin-biostabil/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Biomin® BioStabil

Konserwuje energię w twojej kiszonce

Linia produktów Biomin® BioStabil jest wyprodukowana z wyselekcjonowanych bakterii kwasu mlekowego i służy jako inokulat w procesie zakiszania. Bakterie te wytwarzają kwas mlekowy i kwas octowy w odpowiedniej proporcji poprawiając przebieg procesu fermentacji i przedłużają aerobiotyczną stabilność kiszonki. Spadek pH i bezpośrednie oddziaływanie kwasu octowego hamują rozwój niepożądanych mikroorganizmów poprawiając w ten sposób jakość paszy.

W sumie użycie Biomin® BioStabil zwiększa zawartość energii i białka w kiszonce.

Jakie są główne korzyści?

  • Lepsza fermentacja
  • Wyższa zawartość energii
  • Konserwacja białka
  • Dłuższy okres przydatności kiszonki (stabilność aerobiotyczna)
  • Łatwość w użyciu
  • Wolne od GMO

Zastosowanie

Produkty Biomin® BioStabil najlepiej działają wtedy, gdy proces zakiszania jest prawidłowo przeprowadzony.

Masz pytania na temat produktów z tej linii?

Niektóre postanowienia mogą nie mieć zastosowania na wszystkich obszarach geograficznych. Reklamacje dotyczące produktów mogą różnić się w zależności od obowiązującego prawa w danym kraju.

Dostępność produktów może różnić się między krajami, dlatego proszę skontaktować się z BIOMIN w celu uzyskania więcej informacji.Media Powiązane

What’s Wrong With My Herd? Part 7: Mycotoxins and mastitis

A handy diagnostic checklist of symptoms, causes and remedies.

Get More Out of Your Corn Silage with BioStabil® Mays

Corn silage is successfully grown around the world in most climates, but timely harvesting and correct ensiling procedures are required to ensure the highest quality is achieved. Adding BioStabil®...

Should We Trust Our Feed To Deliver Dairy Cow Performance?

Rising demand for milk and milk products is putting increasing pressure on each individual animal in the dairy herd. Technological and genetic advances have raised potential milk yields, but does our...

Science & Solutions No. 57 - Ruminants

In this issue: Should we trust our feed to deliver dairy cow performance?; Get more out of your corn silage with BioStabil® Mays; What is wrong with my herd? Part 7

Natural Feed Additives as Alternatives to In-Feed Antibiotics in Nursery Pigs

Intensive pig production puts additional stress on the weaned piglet at a time of already heightened vulnerability to infections. With a global trend towards the reduction and elimination of...

Think Colostrum, Not Antibiotics, to Combat Diarrhea in Calves

Diarrhea is the most common problem for newborn calves. Compared to antibiotics, proper colostrum management may offer a better route to calf health and profits.


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net