Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/produkty/levabon/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Levabon® Rumen E

Poszerz dostępność składników pokarmowych!

Levabon® Rumen E jest preparatem wyprodukowanym na drodze suszenia rozpyłowego autolizatu drożdży (Saccharomyces cerevisiae), przygotowanego w procesie technologicznym zapewniającym standaryzację autolitycznej degradacji komórek drożdży. Ten drożdżowy produkt jest bogaty w składniki bioaktywne i pokarmowe takie, jak nukleotydy, niezbędne aminokwasy, peptydy, węglowodany błon komórkowych i witaminy z grupy B.

Produkt wspiera wzrost bakterii zdolnych do trawienia włókna. Inherentne prebiotyczne węglowodany ścian komórkowych (mannan i glukan) i peptydy służą jako źródło składników pokarmowych dla przyjaznej mikroflory przewodu pokarmowego i dostarczają składniki ścian komórkowych drożdży, które to składniki przelepiają się do szkodliwych bakterii.

Jakie są główne korzyści?

Zastosowanie

Stosowany dla krów mlecznych w okresie laktacji i zasuszania. Odpowiedni również dla cieląt i bydła mięsnego.

Może być stosowany w TMR lub paszach granulowanych.

Masz pytania na temat produktów z tej linii?

Niektóre postanowienia mogą nie mieć zastosowania na wszystkich obszarach geograficznych. Reklamacje dotyczące produktów mogą różnić się w zależności od obowiązującego prawa w danym kraju.

Dostępność produktów może różnić się między krajami, dlatego proszę skontaktować się z BIOMIN w celu uzyskania więcej informacji.Najnowsze wiadomości

Kick-Off: Project D4Dairy started

In this project, BIOMIN performs an extensive mycotoxin survey in Austrian dairy farms with feed components being analysed for more than 400 fungal metabolites. By matching mycotoxin occurrence with...

Digestarom DC – optymalizacja konwersji pasz

To jest film wyjaśniający sposoby działania Digestarom DC.

Digestarom DC  opiera się na najnowszej, opatentowanej technologii hermetyzacji olejków eterycznych, która poprawia wydajność i konwersje...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net