Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/produkty/levabon/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Levabon® Rumen E

Poszerz dostępność składników pokarmowych!

Levabon® Rumen E jest preparatem wyprodukowanym na drodze suszenia rozpyłowego autolizatu drożdży (Saccharomyces cerevisiae), przygotowanego w procesie technologicznym zapewniającym standaryzację autolitycznej degradacji komórek drożdży. Ten drożdżowy produkt jest bogaty w składniki bioaktywne i pokarmowe takie, jak nukleotydy, niezbędne aminokwasy, peptydy, węglowodany błon komórkowych i witaminy z grupy B.

Produkt wspiera wzrost bakterii zdolnych do trawienia włókna. Inherentne prebiotyczne węglowodany ścian komórkowych (mannan i glukan) i peptydy służą jako źródło składników pokarmowych dla przyjaznej mikroflory przewodu pokarmowego i dostarczają składniki ścian komórkowych drożdży, które to składniki przelepiają się do szkodliwych bakterii.

Jakie są główne korzyści?

Zastosowanie

Stosowany dla krów mlecznych w okresie laktacji i zasuszania. Odpowiedni również dla cieląt i bydła mięsnego.

Może być stosowany w TMR lub paszach granulowanych.

Masz pytania na temat produktów z tej linii?

Niektóre postanowienia mogą nie mieć zastosowania na wszystkich obszarach geograficznych. Reklamacje dotyczące produktów mogą różnić się w zależności od obowiązującego prawa w danym kraju.

Dostępność produktów może różnić się między krajami, dlatego proszę skontaktować się z BIOMIN w celu uzyskania więcej informacji.Najnowsze wiadomości


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net