Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/produkty/mycofix/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Mycofix®

Rozwiązanie w zarządzaniu ryzykiem skażenia mikotoksynami

Linia produktów Mycofix® to specjalnie przygotowane dodatki paszowe, które chronią zdrowie zwierząt poprzez dezaktywację mikotoksyn znajdujących się w skażonych paszach. Mycofix® jest odpowiedni do zastosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy, jak również dla ryb i krewetek.

Mikotoksyny – Powszechny problem

Obecność setek rodzajów mikotoksyn występujących z różną częstotliwością i w rozmaitych miejscach, jak również wzrastająca złożoność oddziaływania synergistycznego polegająca na współistnieniu więcej niż jednego rodzaju mikotoksyn w danym rodzaju surowca, uwypukla potrzebę tworzenia celowych rozwiązań składających się na strategię przeciwdziałania skutkom skażenia mikotoksynami.

Za Mycofix® stoi wiedza

Kluczem do skuteczności kontroli mikotoksyn jest trójczynnikowa strategia:

BIOTRANSFORMACJA

Biotransformacja

Specyficzne enzymy, obecne w chronionych patentami składnikach biologicznych produktów linii Mycofix® eliminują toksyczność spowodowaną skażeniem trichotecenami, zearalenonem, ochratoksyną A i fumonizynami poprzez zmianę struktury przestrzennej molekuł tych mikotoksyn. Taka biotransformacja prowadzi do powstania nietoksycznych i bezpiecznych dla środowiska metabolitów.

ADSORPCJA

Adsorpcja

Mikotoksyny podatne na adsorbcję, takie jak aflatoksyny czy alkaloidy sporyszu są w selektywny sposób wiązane i unieruchamiane w przewodzie pokarmowym zwierząt przez mieszanki mineralne wytwarzane jako produkty linii Mycofix®. Proces adsorpcji znacząco obniża bioprzyswajalność toksyn.

Dzięki starannej selekcji adsorbentów przez BIOMIN produkty linii Mycofix®:

  • Zapewniają maksymalną zdolność do wiązania mikotoksyn nawet przy niewielkich ilościach adsorbenta
  • Nie usuwają z treści pokarmowej niezbędnych składników pokarmowych, witamin, makro- i mikroelementów nawet przy najwyższych zalecanych poziomach danego adsorbenta
BIOOCHRONA

Bioochrona

Bioochrona zapewnia hepato- i immunoochronę poprzez naukowo sprawdzone pod względem skuteczności mieszanki starannie wyselekcjonowanych roślin i ekstraktów z alg przed wieloma negatywnymi oddziaływaniami powodowanymi przez mikotoksyny.

Autoryzacja przez UE

Rejestracja przez UE produktów dezaktywujących mikotoksyny jest nie tylko legalną podstawą do oficjalnego zgłaszania wszelkiego rodzaju roszczeń. Jest to również szczegółowa ocena produktu pod względem jego skuteczności i bezpieczeństwa.

Dzięki wieloletnim badaniom nad mikotoksynami BIOMIN był przygotowany do otrzymania autoryzacji UE dla preparatu BBSH 797 oraz specjalnego rodzaju bentonitu Mycofix® Secure – będącego częścią produktów linii Mycofix®. Te trzy preparaty są jedynymi produktami, które do tej chwili przeszły całkowitą procedurę postępowania rejestracyjnego i uzyskały świadectwo pełnej autoryzacji.

Rozporządzenie (EC) nr. 1060/2013, nr. 1115/2014, nr. 2017/913 & nr. 2017/930

Masz pytania na temat produktów z tej linii?

Niektóre postanowienia mogą nie mieć zastosowania na wszystkich obszarach geograficznych. Reklamacje dotyczące produktów mogą różnić się w zależności od obowiązującego prawa w danym kraju.

Dostępność produktów może różnić się między krajami, dlatego proszę skontaktować się z BIOMIN w celu uzyskania więcej informacji.Mycofix® App

Najnowsze wiadomości

[WEBINAR] World Mycotoxin Report: Impact 2019

Molds that produce mycotoxins in grain and feed had a busy 2018. This year, animals and feed producers will begin to feel their impact.

What were the mycotoxin hotspots of 2018? How will mycotoxins...

Media Powiązane

Science & Solutions No. 64 - Swine

In this issue: How to improve weaned piglet performance naturally; The effect of mycotoxins on swine fertility; Nutritional strategies to prevent postpartum dysgalactia syndrome in lactating sows

The Effect of Mycotoxins on Swine Fertility

Mycotoxins are found in most raw materials worldwide. The annual BIOMIN Mycotoxin Survey indicates an increasing incidence of co-contamination, where more than one mycotoxin is found in each sample....

Nutritional Strategies to Prevent Postpartum Dysgalactia Syndrome in Lactating Sows

Postpartum dysgalactia syndrome (PDS) in lactating sows is very costly, as it prevents the newborn piglet getting the vital early nutrition it needs to survive and thrive. Phytogenic feed additives...

BIOMIN Launches FUMzyme® sol, the First-Ever Water-Soluble Solution Against Fumonisins

Animal nutrition firm BIOMIN is opening a new chapter in the field of mycotoxin risk management with the introduction of FUMzyme® sol, the first-ever water-soluble purified enzyme that can be easily...

Mycotoxin Survey in US corn: March 2019 update

Our March update from the annual Biomin® PROcheck mycotoxin survey in corn harvested in 2018 includes 521 samples from 30 states. Of the sample pool 72% are corn samples (376), 16% are corn silage (85...

BIOMIN exhibits strong presence at Kolkata Poultry Expo

By consecutively recording its presence at Kolkata International Poultry Expo for the fourth straight year, BIOMIN became a pioneer to accord importance to east region in India and reiterated its...

BIOMIN Global Mycotoxin Survey Highlights

1 March 2019 – Mycotoxin-related threats to the health and performance of farm animals continue to pose a challenge to the industry, according to the recently released results from the 2018 BIOMIN...

BIOMIN World Mycotoxin Survey Report 2018

The new Mycotoxin Survey Report of the year 2018 reveals impacts of the main mycotoxins in 2019. In the last years, Fumonisins were the most prevalent mycotoxins globally. Also in 2018, they claim...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net