Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/produkty/mycofix/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Mycofix®

Rozwiązanie w zarządzaniu ryzykiem skażenia mikotoksynami

Linia produktów Mycofix® to specjalnie przygotowane dodatki paszowe, które chronią zdrowie zwierząt poprzez dezaktywację mikotoksyn znajdujących się w skażonych paszach. Mycofix® jest odpowiedni do zastosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy, jak również dla ryb i krewetek.

Mikotoksyny – Powszechny problem

Obecność setek rodzajów mikotoksyn występujących z różną częstotliwością i w rozmaitych miejscach, jak również wzrastająca złożoność oddziaływania synergistycznego polegająca na współistnieniu więcej niż jednego rodzaju mikotoksyn w danym rodzaju surowca, uwypukla potrzebę tworzenia celowych rozwiązań składających się na strategię przeciwdziałania skutkom skażenia mikotoksynami.

Za Mycofix® stoi wiedza

Kluczem do skuteczności kontroli mikotoksyn jest trójczynnikowa strategia:

BIOTRANSFORMACJA

Biotransformacja

Specyficzne enzymy, obecne w chronionych patentami składnikach biologicznych produktów linii Mycofix® eliminują toksyczność spowodowaną skażeniem trichotecenami, zearalenonem, ochratoksyną A i fumonizynami poprzez zmianę struktury przestrzennej molekuł tych mikotoksyn. Taka biotransformacja prowadzi do powstania nietoksycznych i bezpiecznych dla środowiska metabolitów.

ADSORPCJA

Adsorpcja

Mikotoksyny podatne na adsorbcję, takie jak aflatoksyny czy alkaloidy sporyszu są w selektywny sposób wiązane i unieruchamiane w przewodzie pokarmowym zwierząt przez mieszanki mineralne wytwarzane jako produkty linii Mycofix®. Proces adsorpcji znacząco obniża bioprzyswajalność toksyn.

Dzięki starannej selekcji adsorbentów przez BIOMIN produkty linii Mycofix®:

  • Zapewniają maksymalną zdolność do wiązania mikotoksyn nawet przy niewielkich ilościach adsorbenta
  • Nie usuwają z treści pokarmowej niezbędnych składników pokarmowych, witamin, makro- i mikroelementów nawet przy najwyższych zalecanych poziomach danego adsorbenta
BIOOCHRONA

Bioochrona

Bioochrona zapewnia hepato- i immunoochronę poprzez naukowo sprawdzone pod względem skuteczności mieszanki starannie wyselekcjonowanych roślin i ekstraktów z alg przed wieloma negatywnymi oddziaływaniami powodowanymi przez mikotoksyny.

Autoryzacja przez UE

Rejestracja przez UE produktów dezaktywujących mikotoksyny jest nie tylko legalną podstawą do oficjalnego zgłaszania wszelkiego rodzaju roszczeń. Jest to również szczegółowa ocena produktu pod względem jego skuteczności i bezpieczeństwa.

Dzięki wieloletnim badaniom nad mikotoksynami BIOMIN był przygotowany do otrzymania autoryzacji UE dla preparatu BBSH 797 oraz specjalnego rodzaju bentonitu Mycofix® Secure – będącego częścią produktów linii Mycofix®. Te trzy preparaty są jedynymi produktami, które do tej chwili przeszły całkowitą procedurę postępowania rejestracyjnego i uzyskały świadectwo pełnej autoryzacji.

Rozporządzenie (EC) nr. 1060/2013, nr. 1115/2014, nr. 2017/913 & nr. 2017/930

Masz pytania na temat produktów z tej linii?

Niektóre postanowienia mogą nie mieć zastosowania na wszystkich obszarach geograficznych. Reklamacje dotyczące produktów mogą różnić się w zależności od obowiązującego prawa w danym kraju.

Dostępność produktów może różnić się między krajami, dlatego proszę skontaktować się z BIOMIN w celu uzyskania więcej informacji.Mycofix® App

Najnowsze wiadomości

Media Powiązane

BIOMIN Takes Mycotoxin Academy to More Regions in India

Following the success of the first edition of Mycotoxin Academy concept in India in July, BIOMIN in association with its supply chain partners extended the success streak to four more locations in...

Science & Solutions No. 59 - Poultry

In this issue: Natural growth promotion in broilers vs. an antibiotic growth promoter; 5 tips to increase profits from cage-free egg production; Reducing the impact of heat stress using synbiotics

BIOMIN Launches Spectrum Top 50® Advanced Mycotoxin Detection Service

The new LC-MS/MS method for multi-mycotoxin analysis can determine over 50 different mycotoxins and metabolites in a single run, making it the most advanced mycotoxin detection commercially available....

The Hidden Dangers of Lipopolysaccharides

Lipopolysaccharides pose a serious and often overlooked risk to pigs. Several tips can help limit their negative impacts.

BIOMIN Announces Support for MycoSafe-South to Combat Mycotoxins in Sub-Saharan Africa

16 August 2018 – BIOMIN, the global leader in mycotoxin deactivation, has recently announced its involvement in a 3-year, nearly US$1 million project to tackle mycotoxin-related food safety issues in...

Science & Solutions No. 58 - Aquaculture

In this issue: Organic Acids and Autolyzed Yeast Reduce the Impact of Pathogens in Fish; Mycotoxin Management in Livestock Production: A Model for Aquaculture?; Top Aqua Performance Indicators...

Mycotoxin Management in Livestock Production: A Model for Aquaculture?

Future growth and sustainability of the aquaculture industry depend on the sector’s ability to identify alternative sources of protein to substitute fishmeal in aquafeeds. Consequently, many new...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net