Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/produkty/mycofix/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Mycofix®

Rozwiązanie w zarządzaniu ryzykiem skażenia mikotoksynami

Linia produktów Mycofix® to specjalnie przygotowane dodatki paszowe, które chronią zdrowie zwierząt poprzez dezaktywację mikotoksyn znajdujących się w skażonych paszach. Mycofix® jest odpowiedni do zastosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy, jak również dla ryb i krewetek.

Mikotoksyny – Powszechny problem

Obecność setek rodzajów mikotoksyn występujących z różną częstotliwością i w rozmaitych miejscach, jak również wzrastająca złożoność oddziaływania synergistycznego polegająca na współistnieniu więcej niż jednego rodzaju mikotoksyn w danym rodzaju surowca, uwypukla potrzebę tworzenia celowych rozwiązań składających się na strategię przeciwdziałania skutkom skażenia mikotoksynami.

Za Mycofix® stoi wiedza

Kluczem do skuteczności kontroli mikotoksyn jest trójczynnikowa strategia:

BIOTRANSFORMACJA

Biotransformacja

Specyficzne enzymy, obecne w chronionych patentami składnikach biologicznych produktów linii Mycofix® eliminują toksyczność spowodowaną skażeniem trichotecenami, zearalenonem, ochratoksyną A i fumonizynami poprzez zmianę struktury przestrzennej molekuł tych mikotoksyn. Taka biotransformacja prowadzi do powstania nietoksycznych i bezpiecznych dla środowiska metabolitów.

ADSORPCJA

Adsorpcja

Mikotoksyny podatne na adsorbcję, takie jak aflatoksyny czy alkaloidy sporyszu są w selektywny sposób wiązane i unieruchamiane w przewodzie pokarmowym zwierząt przez mieszanki mineralne wytwarzane jako produkty linii Mycofix®. Proces adsorpcji znacząco obniża bioprzyswajalność toksyn.

Dzięki starannej selekcji adsorbentów przez BIOMIN produkty linii Mycofix®:

  • Zapewniają maksymalną zdolność do wiązania mikotoksyn nawet przy niewielkich ilościach adsorbenta
  • Nie usuwają z treści pokarmowej niezbędnych składników pokarmowych, witamin, makro- i mikroelementów nawet przy najwyższych zalecanych poziomach danego adsorbenta
BIOOCHRONA

Bioochrona

Bioochrona zapewnia hepato- i immunoochronę poprzez naukowo sprawdzone pod względem skuteczności mieszanki starannie wyselekcjonowanych roślin i ekstraktów z alg przed wieloma negatywnymi oddziaływaniami powodowanymi przez mikotoksyny.

Autoryzacja przez UE

Rejestracja przez UE produktów dezaktywujących mikotoksyny jest nie tylko legalną podstawą do oficjalnego zgłaszania wszelkiego rodzaju roszczeń. Jest to również szczegółowa ocena produktu pod względem jego skuteczności i bezpieczeństwa.

Dzięki wieloletnim badaniom nad mikotoksynami BIOMIN był przygotowany do otrzymania autoryzacji UE dla preparatu BBSH 797 oraz specjalnego rodzaju bentonitu Mycofix® Secure – będącego częścią produktów linii Mycofix®. Te trzy preparaty są jedynymi produktami, które do tej chwili przeszły całkowitą procedurę postępowania rejestracyjnego i uzyskały świadectwo pełnej autoryzacji.

Rozporządzenie (EC) nr. 1060/2013, nr. 1115/2014, nr. 2017/913 & nr. 2017/930

Masz pytania na temat produktów z tej linii?

Niektóre postanowienia mogą nie mieć zastosowania na wszystkich obszarach geograficznych. Reklamacje dotyczące produktów mogą różnić się w zależności od obowiązującego prawa w danym kraju.

Dostępność produktów może różnić się między krajami, dlatego proszę skontaktować się z BIOMIN w celu uzyskania więcej informacji.Mycofix® App

Najnowsze wiadomości

[WEBINAR] World Mycotoxin Report: Impact 2019

Molds that produce mycotoxins in grain and feed had a busy 2018. This year, animals and feed producers will begin to feel their impact.

What were the mycotoxin hotspots of 2018? How will mycotoxins...

Digestarom DC – optymalizacja konwersji pasz

To jest film wyjaśniający sposoby działania Digestarom DC.

Digestarom DC  opiera się na najnowszej, opatentowanej technologii hermetyzacji olejków eterycznych, która poprawia wydajność i konwersje...

Media Powiązane

Mycotoxin Survey in US corn: January 2019 update

Our January update from the annual Biomin® PROcheck mycotoxin survey in corn harvested in 2018 includes 378 samples from 29 states. Thus far, clear trends of mycotoxin prevalence and contamination...

Mycotoxin Survey in US corn: December 2018 update

This report is based on 232 samples of 2018 corn harvest from 25 different states.

A Summary of the Research on Fumonisins in Aquaculture

The first article in this issue of Science & Solutions explained the current knowledge on fumonisins in aquaculture. Here is a summary of the research on fumonisins in different aquaculture species....

Science & Solutions No. 62 - Aquaculture

In this issue: Current Knowledge about Fumonisins in Aquaculture; Why You Should Use a Combination of Beneficial Bacteria in Aquaculture; A Summary of the Research on Fumonisins in Aquaculture

Current Knowledge about Fumonisins in Aquaculture

Fumonisins have gained significant recognition in recent years. In 2017, the BIOMIN Mycotoxin Survey found that fumonisins were the predominant contaminant in raw material and finished feed samples...

Mycotoxin Survey in US corn: November 2018 update

Mycotoxins, fungal metabolites produced by common molds capable of infecting almost all types of grains, are toxic to animals and humans. As part of the Biomin® PROcheck mycotoxin risk management...

Researchers underscore importance of specific approach towards studying mycotoxins in aquaculture

Mycotoxins are secondary metabolites produced by molds due to the deterioration of the agricultural ingredients used in the production of the feed. BIOMIN, a global leader in mycotoxin risk...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net