Print Version
   Close

URL: https://www.biomin.net/pl/produkty/mycofix/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=199d575f76afd19169463c73470893c8

Mycofix®

Rozwiązanie w zarządzaniu ryzykiem skażenia mikotoksynami

Linia produktów Mycofix® to specjalnie przygotowane dodatki paszowe, które chronią zdrowie zwierząt poprzez dezaktywację mikotoksyn znajdujących się w skażonych paszach. Mycofix® jest odpowiedni do zastosowania w paszach dla drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy, jak również dla ryb i krewetek.

Mikotoksyny – Powszechny problem

Obecność setek rodzajów mikotoksyn występujących z różną częstotliwością i w rozmaitych miejscach, jak również wzrastająca złożoność oddziaływania synergistycznego polegająca na współistnieniu więcej niż jednego rodzaju mikotoksyn w danym rodzaju surowca, uwypukla potrzebę tworzenia celowych rozwiązań składających się na strategię przeciwdziałania skutkom skażenia mikotoksynami.

Za Mycofix® stoi wiedza

Kluczem do skuteczności kontroli mikotoksyn jest trójczynnikowa strategia:

BIOTRANSFORMACJA

Biotransformacja

Specyficzne enzymy, obecne w chronionych patentami składnikach biologicznych produktów linii Mycofix® eliminują toksyczność spowodowaną skażeniem trichotecenami, zearalenonem, ochratoksyną A i fumonizynami poprzez zmianę struktury przestrzennej molekuł tych mikotoksyn. Taka biotransformacja prowadzi do powstania nietoksycznych i bezpiecznych dla środowiska metabolitów.

ADSORPCJA

Adsorpcja

Mikotoksyny podatne na adsorbcję, takie jak aflatoksyny czy alkaloidy sporyszu są w selektywny sposób wiązane i unieruchamiane w przewodzie pokarmowym zwierząt przez mieszanki mineralne wytwarzane jako produkty linii Mycofix®. Proces adsorpcji znacząco obniża bioprzyswajalność toksyn.

Dzięki starannej selekcji adsorbentów przez BIOMIN produkty linii Mycofix®:

  • Zapewniają maksymalną zdolność do wiązania mikotoksyn nawet przy niewielkich ilościach adsorbenta
  • Nie usuwają z treści pokarmowej niezbędnych składników pokarmowych, witamin, makro- i mikroelementów nawet przy najwyższych zalecanych poziomach danego adsorbenta
BIOOCHRONA

Bioochrona

Bioochrona zapewnia hepato- i immunoochronę poprzez naukowo sprawdzone pod względem skuteczności mieszanki starannie wyselekcjonowanych roślin i ekstraktów z alg przed wieloma negatywnymi oddziaływaniami powodowanymi przez mikotoksyny.

Autoryzacja przez UE

Rejestracja przez UE produktów dezaktywujących mikotoksyny jest nie tylko legalną podstawą do oficjalnego zgłaszania wszelkiego rodzaju roszczeń. Jest to również szczegółowa ocena produktu pod względem jego skuteczności i bezpieczeństwa.

Dzięki wieloletnim badaniom nad mikotoksynami BIOMIN był przygotowany do otrzymania autoryzacji UE dla preparatu BBSH 797 oraz specjalnego rodzaju bentonitu Mycofix® Secure – będącego częścią produktów linii Mycofix®. Te trzy preparaty są jedynymi produktami, które do tej chwili przeszły całkowitą procedurę postępowania rejestracyjnego i uzyskały świadectwo pełnej autoryzacji.

Rozporządzenie (EC) nr. 1060/2013, nr. 1115/2014, nr. 2017/913 & nr. 2017/930

Masz pytania na temat produktów z tej linii?

Niektóre postanowienia mogą nie mieć zastosowania na wszystkich obszarach geograficznych. Reklamacje dotyczące produktów mogą różnić się w zależności od obowiązującego prawa w danym kraju.

Dostępność produktów może różnić się między krajami, dlatego proszę skontaktować się z BIOMIN w celu uzyskania więcej informacji.Mycofix® App

Najnowsze wiadomości

Digestarom DC – optymalizacja konwersji pasz

To jest film wyjaśniający sposoby działania Digestarom DC.

Digestarom DC  opiera się na najnowszej, opatentowanej technologii hermetyzacji olejków eterycznych, która poprawia wydajność i konwersje...

Media Powiązane

Science & Solutions No. 61 - Ruminants

In this issue: Ensure Pre-Weaned Calf Health by Focusing on These 5 Key Areas; Keeping Aflatoxin Out of Milk; What is Wrong With My Herd? Part 8: Sub-acute ruminal acidosis (SARA)

Ensure Pre-Weaned Calf Health by Focusing on These 5 Key Areas

Raising healthy calves is crucial to the success of a dairy operation as heifers are the future of the milking herd. As calves do not directly contribute to the output of the farm, it is tempting to...

BIOMIN World Mycotoxin Survey Q3 2018

The new Mycotoxin Survey Report for January - September 2018 confirms that mycotoxin levels remain a concern to animal production worldwide.

What is a Mycotoxin Binder?

Michele Muccio (Product Manager - Competence Center Mycotoxins, BIOMIN) explains how mycotoxin binders work, how effective they are and how to achieve absolute protection.

Can Fumonisins negatively affect aquaculture species

Fumonisin, a threat to aquaculture - Awareness of mycotoxin-related issues in aquaculture is increasing with the growing trend towards using plant-based ingredients in feeds. Although plant-based...

Further development of FUMzyme® authorized under Regulation (EU) 2018/1568

October 24, 2018 - The recent Regulation (EU) 2018/1568 that was released on the 18th of October 2018 on further development of the FUMzyme®, a fumonisin bio-transforming enzyme, is testimony to...

BIOMIN Named Best Premix Feed Producer

BIOMIN clinched the Best Premix Feed Producer Award at the 9th VIETSTOCK Vietnam Feed & Livestock Industry Award Ceremony endorsed by the Department of Livestock Production—Ministry of Agriculture and...


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net