Przejdź do treści
Do nawigacji główn

Digestarom®

Siła fitogenów

Linia fitogenicznych dodatków paszowych 
Digestarom® zawiera unikalne kompozycje ziół, przypraw, olejków eterycznychi ekstraktów
roślinnych, które poprawiają smakowitość
i pobranie paszy, wspomagają trawienie i ogólną
wydajność zwierząt hodowlanych.

Digestarom® wspomaga rozwój przewodu pokarmowego i łagodzi skutki stresu w krytycznych etapach produkcji i rozwoju zwierząt.

Zarządzanie wydajnością jelit

Udowodniono, że Digestarom® zwiększa strawność, która jest warunkiem wydajnej konwersji surowców w produkcji mleka i wyższych przyrostów, jednocześnie ograniczając zaburzenia jelitowe.

Poprawa strawności paszy oznacza, że mniej wolnych składników pokarmowych pozostaje w jelitach jako pożywka dla bakterii chorobotwórczych, a także mniej składników odżywczych jest uwalnianych do środowiska, skutkując mniejszymi emisjami.

 

Digestarom® DC zawiera najnowszą opatentowaną technologię kapsułkowania olejków eterycznych w celu zwiększenia wydajności i osiągnięcia lepszej konwersji paszy.
Digestarom® to potrójną korzyść dla producentów: lepszy dobrostan zwierząt, wyższe wyniki ekonomiczne i przyjazność dla środowiska naturalnego.

Główne korzyści

Zwiększenie pobrania, smakowitości i strawności pasz prowadzi do ich lepszego wykorzystania.

Optymalizacja wykorzystania paszy prowadzi do zwiększenia rentowności.

Wspomaganie zdrowia zwierząt w okresach stresu związanych z wyzwaniami na tle trawiennym

Stosowanie

Produkty linii Digestarom® mogą być stosowane w żywieniu zwierząt hodowlanych, w tym drobiu, trzody chlewnej, przeżuwaczy i ryb.

Unikalna formuła Digestarom® jest dostępna w postaci sypkiej,  jak i płynnej i może być stosowana 
w premiksach, paszy, wodzie pitnej, mleku i preparatach mlekozastępczych.

Produkty linii Digestarom® nie powodują korozji, są bezpieczne i łatwe w użyciu, nie mają  skutków ubocznych i okresu karencji.

Badania i rozwój u podstaw działania produktów z linii Digestarom® 

 

Czynniki stresowe, takie jak odsadzenie, zmiana diety, warunki środowiskowe lub warunki utrzymania, mogą prowadzić do zmniejszonego spożycia paszy, nieoptymalnego trawienia i nieodpowiedniego wykorzystania składników pokarmowych.

Wszystkie te czynniki niekorzystnie wpływają na wydajność zwierząt
i efektywność żywienia. Digestarom® ze względu na swój zrównoważony
i bogaty smak zwiększa smakowitość paszy, zachęcając w ten sposób do jej większego pobrania. 

Ponadto Digestarom® wpływa na wchłanianie i wykorzystanie składników pokarmowych, wspierając w ten sposób przyswajalność i efektywność wykorzystania paszy.

Współczesne badania na poziomie komórkowym wykazały, że Digestarom® obniża poziom czynnika transkrypcyjnego NF-κB, który powoduje rozwój procesów zapalnych w jelicie. Jednocześnie Digestarom® aktywuje czynnik transkrypcyjny Nrf2, który odpowiada  zarówno za działanie przeciwzapalne, jak i przeciwutleniające w organizmie.

Badania i rozwój u podstaw działania produktów z linii Digestarom®
Badania i rozwój u podstaw działania produktów z linii Digestarom®

Digestarom® jest produktem rygorystycznych badań naukowych prowadzonych we współpracy
z uniwersytetami i prywatnymi ośrodkami testowymi, a także z licznymi gospodarstwami hodowlanymi na całym świecie. Linia produktów Digestarom® oparta jest na specjalnych recepturach właściwych dla różnych etapów cyklu produkcyjnego i do różnych zastosowań.

Niektóre stwierdzenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich regionach geograficznych. Oświadczenia dotyczące produktów mogą się różnić w zależności od wymagań rządowych. Dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą BIOMIN.

Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania dotyczące naszych produktów i / lub usług?