Przejdź do treści
Do nawigacji główn
FUMzyme® Silage

FUMzyme® Silage

Zapobieganie problemom związanym z działaniem fumonizyn
w kiszonce i w zakiszanym ziarnie kukurydzy! A-maize-ing!

FUMzyme® Silage to wyjątkowy dodatek rozpylany na ziarno kukurydzy w czasie
zbiorów, który rozkłada fumonizyny, dzięki
czemu powstała kiszonka jest bezpieczna
i wolna od fumonizyn. 

FUMzyme® Silage już w ciągu kilku minut
obniża zawartość fumonizyn w zakiszanym materiale. 

  Korzyści:

  • Jedyny dostępny na rynku produkt, 
   o potwierdzonym działaniu rozkładającym 
   fumonizyny w zakiszanym materiale
  • Łatwy w użyciu
  • Bezpieczny i skuteczny
  • Bez konieczności stosowania specjalnego sprzętu

  Sposób użycia FUMzyme® Silage

  Łatwo rozpuszczalny w wodzie FUMzyme® Silage może być stosowany oddzielnie lub w połączeniu z dodatkami do kiszonek. Zalecane jest go stosowanie przy pomocy aplikatora w czasie zbioru, bezpośrednio na zakiszany materiał. 

  Użycie FUMzyme® Silage nie wymaga żadnej ingerencji w standartowy proces zakiszania. Poszczególne etapy  przygotowania kiszonki jak zwiezienie materiału, zagęszczanie, właściwe ubijanie
  i okrywanie przebiegają w tradycyjny sposób.

  Po zakończeniu procesu zakiszania i otwarciu zbiornika, można rozpocząć skarmianie wolną od fumonizyn kiszonką z kukurydzy zapewniająca optymalne żywienie zwierząt.

  Apply FUMzyme® Silage easily. 1) Dilute the product in water. 2) Add to the sprayer tank. 3) Harvester sprayer applies product during harvest.
  Zastosowanie FUMzyme® Silage. 1) Rozpuść produkt w wodzie 2) Napełnij nim zbiornik aplikatora. 3) Rozpocznij opryskiwanie zbieranego materiału.

  Dlaczego potrzebujemy kontroli fumonizyn 
  w kiszonce?

  FUMzyme® Silage został opracowany, aby pomóc gospodarstwom mlecznym i mięsnym skutecznie radzić sobie z wyzwaniami zdrowotnymi i produkcyjnymi, jakie stwarzają mikotoksyny u bydła i trzody chlewnej.

  Fumonizyny to mikotoksyny wytwarzane przez Fusarium proliferatumi F. verticilloides, które często zanieczyszczają kukurydzę i inne rośliny paszowe jeszcze przed zbiorami.

  Fumonizyny wchodzą w szkodliwe interakcje z innymi mikotoksynami i powodują różnorodne problemy
  u zwierząt hodowlanych, w tym ograniczenie wzrostu, gorszy dobrostan i większą podatność na choroby.

  W przeciwieństwie do aflatoksyn, ze względu na swoją budowę chemiczną, fumonizyny nie mogą być wiązane przez środki wiążące mikotoksyny ani przez substancje mineralne powszechnie stosowane jako adsorbenty.

  Wykres przedstawia zależność dezaktywacji fumonizyn od pH środowiska przez różne substancje mineralne dostępne na rynku.
  Wykres przedstawia zależność dezaktywacji fumonizyn od pH środowiska przez różne substancje mineralne dostępne na rynku.

  W zakresie pH powszechnie wytępującego w przewodzie pokarmowym zwierząt hodowlanych (5,7-7,3) większość konwencjonalnych adsorbentów jest mało skuteczna - dlatego lepiej działają rozwiązania na bazie enzymów.

  FUMzyme®

  FUMzyme® Silage zawiera FUMzyme®, nasz opatentowany, zarejestrowany i oczyszczony enzym, który rozkłada fumonizyny do nietoksycznych metabolitów 1.

  BIOMIN opracował specyficzny, oczyszczony enzym (esteraza fumonizynowa), który przekształca fumonizyny w nietoksyczne metabolity zgodnie z następującą reakcją:

  1Rozporządzenie UE nr 1115/2014, 2017/913 i 2018/1568

  FUMzyme®
  FUMzyme®

  Skuteczność potwierdzona in vitro i in vivo

  Zdolność FUMzyme® do dezaktywacji fumonizyn w kiszonce z całych roślin kukurydzy, jak również w kiszonce z ziarna kukurydzy o wysokiej wilgotności, została potwierdzona w badaniach in vitro oraz
  w doświadczeniach w gospodarstwach hodowlanych.

  Dezaktywacja fumonizyn w kiszonce z całych roślin kukurydzy w trakcie kilkudniowego procesu zakiszania z dodatkiem lub bez dodatku FUMzyme® Silage.
  Wykres 1. Dezaktywacja fumonizyn (początkowe zanieczyszczenie = 2800 ppb) w kiszonce z całych roślin kukurydzy w trakcie kilkudniowego procesu zakiszania z dodatkiem i bez dodatku FUMzyme® Silage.
  Dezaktywacja fumonizyn w kiszonce z rozdrobnionych ziaren kukurydzy o wysokiej wilgotności w trakcie kilkudniowego procesu zakiszania z dodatkiem lub bez dodatku FUMzyme® Silage.
  Wykres 2 . Dezaktywacja fumonizyn (początkowe zanieczyszczenie = 1440 ppb) w kiszonce z rozdrobnionych ziaren kukurydzy o wysokiej wilgotności w trakcie kilkudniowego procesu zakiszania z dodatkiem i bez dodatku FUMzyme® Silage.
  Dezaktywacja fumonizyn w kiszonce w rozdrobnionych ziarnach kukurydzy o wysokiej wilgotności w trakcie poszczególnych etapów procesu zakiszania z dodatkiem UMzyme® Silage w gospodarstwie hodowlanym.
  Wykres 3. Dezaktywacja fumonizyn (początkowe zanieczyszczenie = 1300 ppb) w rozdrobnionych ziarnach kukurydzy o wysokiej wilgotności w trakcie poszczególnych etapów procesu zakiszania z dodatkiem FUMzyme® Silage w gospodarstwie hodowlanym.

  Niektóre stwierdzenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich regionach geograficznych. Oświadczenia dotyczące produktów mogą się różnić w zależności od wymagań rządowych. Dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z przedstawicielem BIOMIN.

  Zapraszamy do kontaktu!

  Masz pytania dotyczące naszych produktów i / lub usług?