Przejdź do treści
Do nawigacji główn
FUMzyme® sol

FUMzyme® sol

Płynne rozwiązanie od twórców Mycofix®

FUMzyme®, jedyny enzym skuteczny
w walce z fumonizynami, jest teraz dostępny w formie umożliwiającej stosowanie na zgranulowaną paszę.

Korzyści:

  • Unikalna, opatentowana technologia
  • Specyficzny, ukierunkowany na działanie przeciwko fumonizynom
  • Nieodwracalna detoksykacja

 

FUMzyme®  sol to nasz przełomowy, zarejestrowany i opatentowany produkt. Jest to oczyszczony enzym, którego zadaniem jest biotransformacja fumonizyn do nietoksycznych metabolitów.
FUMzyme® sol jest rozpuszczalnym w wodzie rozwiązaniem, przeznaczonym do stosowania po wszelkiego rodzaju obróbce termicznej, która stanowi istotne wyzwanie dla aktywności enzymów.

1Rozporządzenie UE nr 1115/2014, 2017/913 i 2018/1568

FUMzyme® sol został opracowany w odpowiedzi na nowe wyzwania stojące przed przemysłem paszowym. Umożliwia on kontrolę zagrożeń związanych z paszami, jednocześnie spełniając wszelkie wymagania dotyczące konsystencji i formy granulatu powstającego w procesie obróbki termicznej, która stanowi wyzwanie dla aktywności enzymów stosowanych w celu neutralizowania mikotoksyn.

BIOMIN opracował specyficzny, oczyszczony enzym, esterazę fumonizynową, który biotransformuje fumonizynę do nietoksycznego metabolitu zgodnie
z następującą reakcją:
Nowy rozdział w dziedzinie zarządzania ryzykiem mikotoksykoz: Przedstawiamy FUMzyme® sol, pierwszy w historii rozpuszczalny w wodzie oczyszczony enzym, przeznaczony do stosowania w paszach po wszelkiego rodzaju obróbce termicznej, który skutecznie rozkłada fumonizyny do nietoksycznych metabolitów.

Dlaczego potrzebujemy enzymu przeciwko fumonizynom?

Fumonizyny to druga pod względem powszechności występowania na świecie grupa mikotoksyn. Podejmują synergistyczne interakcje z innymi mikotoksynami i stanowią problem w produkcji zwierzęcej.

Ze względu na swoją strukturę chemiczną, w przeciwieństwie do aflatoksyn, fumonizyny nie mogą być wiązane "binderami". Poniższy wykres przedstawia zależność pomiędzy pH środowiska a zdolnością adsorbcji fumonizyny przez różne produkty wiążące.

Rysunek przedstawia zależność adsorpcji fumonizyny od pH przez różne spoiwa dostępne na rynku
Zależność pomiędzy pH środowiska a zdolnością adsorbcji fumonizyn przez różne produkty wiążące.
Jak aplikować FUMzyme® sol
FUMzyme® sol wsypujemy do czystej wody (1) i mieszamy(2). Roztworem FUMzyme® napełniamy zbiornik do natryskowej aplikacji po procesie granulowania (3)
i natryskujemy na produkowaną paszę (4). 

Skuteczność potwierdzona in vitro i in vivo

Działanie neutralizujące mikotoksyny tego rewolucyjnego enzymu zostało potwierdzone w doświadczeniach in vitro i in vivo. FUMzyme® przekształca 60 ppm fumonizyny Bw nietoksyczny metabolit już po 15 minutach.

Skuteczność in vitro i in vivo FUMzyme® sol
Działanie odtruwające tego rewolucyjnego enzymu zostało potwierdzone w doświadczeniach in vitro i in vivo. FUMzyme® przekształca 60 ppm fumonizyny B1
w nietoksyczny metabolit już po 15 minutach.

Niektóre stwierdzenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich regionach geograficznych. Oświadczenia dotyczące produktów mogą się różnić w zależności od wymagań rządowych. Dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z przedstawicielem firmy BIOMIN.

Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania dotyczące naszych produktów i / lub usług?