Przejdź do treści
Do nawigacji główn

Prognozowanie zanieczyszczenia mikotoksynami

Prognozowanie zanieczyszczenia mikotoksynami

Narzędzie do prognozowania zanieczyszczenia mikotoksynami daje możliwość oszacowania spodziewanych poziomów mikotoksyn
w nadchodzących zbiorach kukurydzy i pszenicy na całym świecie.

Pasze i żywność zanieczyszczone mikotoksynami stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt hodowlanych, przyczyniając się do znacznych strat ekonomicznych. Większość mikotoksyn powstaje na polu, a na poziom skażenia silnie wpływają warunki pogodowe w krytycznych etapach rozwoju upraw. Dodatkowe czynniki na poziomie gospodarstwa, takie jak zarządzanie glebą, czas siewu i odporność genetyczna każdej rośliny uprawnej, mogą również przyczyniać się do wzrostu poziomu ryzyka. 

Na jakiej podstawie prognozować zanieczyszczenie?

Modele prognozowania zanieczyszczenia mikotoksynami zapewniają prognozy dotyczące oczekiwanych poziomów mikotoksyn w nadchodzących zbiorach. Aby zapewnić dokładne prognozy, należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe podczas różnych etapów wzrostu i należy zrozumieć, w jaki sposób te warunki pogodowe wpływają na rozwój mikotoksyn na polu. Narzędzie do prognozowania zanieczyszczenia 
mikotoksynami koncentruje się na potencjale rozwoju mikotoksyn w pszenicy i kukurydzy, ponieważ wpływ pogody na rozwój mikotoksyn w przypadku tych zbóż jest dobrze poznany. Łączy czynniki wpływające na prawdopodobieństwo wystąpienia skażenia w wyrafinowane algorytmy i jest stale aktualizowane
 i ulepszane dzięki danym z raportu BIOMIN Mycotoxin Survey– najbardziej wszechstronnego zestawu danych na temat występowania mikotoksyn na całym świecie.

Narzędzie analizuje różne dane wejściowe, aby obliczyć przewidywany poziom zanieczyszczenia mikotoksynami dla nadchodzących zbiorów:
  • Biochemia produkcji mikotoksyn
  • Rodzaje grzybów, etap rozwoju
  • Rodzaj uprawy, data siewu, etap rozwoju
  • Informacje z raportu  BIOMIN Mycotoxin Survey
    o występowaniu mikotoksyn na świecie
  • Zaawansowane algorytmy matematyczne
  • Analiza globalnych danych pogotowych w skali godzinowej

Twoje korzyści w terenie

Dzięki tym informacjom narzędzie BIOMIN do prognozowania zanieczyszczenia mikotoksynami ocenia względne ryzyko wzrostu poziomu mikotoksyn w terenie w różnych regionach na całym świecie. Do analizowanych mikotoksyn należą deoksyniwalenol i zearalenon, najbardziej rozpowszechnione mikotoksyny w kukurydzy i pszenicy, a także aflatoksyny i fumonizyny w kukurydzy. Narzędzie do prognozowania skażenia mikotoksynami firmy BIOMIN umożliwia producentom i przetwórcom zbóż podejmowanie rozsądnych decyzji w zakresie zakupów, kontroli jakości i zarządzania uprawami.

Zdecyduj, czy zintensyfikować analizy pod kątem zanieczyszczenia upraw

Może to pomóc w identyfikacji infekcji grzybiczych upraw, które prowadzą do powstania i rozwoju mikotoksyn.

Stosuj dobre praktyki rolnicze

Optymalizacja praktyk, takich jak płodozmian, nawożenie i inne, pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia mikotoksyn.

Zoptymalizuj swój program analizowania zanieczyszczenia mikotoksynami

Przeprowadzanie analiz jest kluczowe: czy wystarczająco często testujesz pszenicę i kukurydzę pod kątem zanieczyszczenia mikotoksynami?

Podejmuj bardziej świadome decyzje dotyczące wydajności i jakości, aby zwiększyć rentowność swojej produkcji

Wykorzystaj prognozy dotyczące poziomów zanieczyszczenia mikotoksynami, aby wpływać na czas przeprowadzania analiz, a nawet zbiorów.

W przypadku importu, dokonuj świadomych wyborów

Oceń źródła pochodzenia surowców i wybierz właściwe metody analizy pasz i materiałów paszowych.

Narzędzie do prognozowania zanieczyszczenia mikotoksynami firmy BIOMIN nie jest jeszcze dostępne we wszystkich regionach. Sprawdź dostępność tego narzędzia u lokalnego przedstawiciela BIOMIN.

Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania dotyczące naszych produktów i/lub usług?

Rozwiązania

Loading