Przejdź do treści
Do nawigacji główn

Spectrum Top® 50

Uzyskaj pełny obraz zanieczyszczenia Swojej paszy mikotoksynami!

Mikotoksyny obecne w paszy stale zagrażają zdrowiu zwierząt. W przemyśle paszowym i produkcji zwierzęcej niezbędne stało się monitorowanie poziomów skażenia toksynami pochodzenia grzybicznego.  

Spectrum Top® 50 to metoda wykrywania mikotoksyn firmy BIOMIN, która zapewnia pełny obraz zanieczyszczenia pasz mikotoksynami, zarówno tych regularnie  się pojawiających, tych nieznanych do niedawna  jak i maskowanych.

Spectrum Top® 50 - Uzyskaj pełny obraz zanieczyszczenia mikotoksynami w Twojej paszy

Wykrywane mikotoksyny

Metoda Spectrum Top® 50 wykrywa i określa poziomy zanieczyszczenia ponad 50 różnych mikotoksyn
i metabolitów należących do następujących grup:

 • Aflatoksyny
 • Alkaloidy sporyszu
 • Toksyny Alternarii
 • Fumonizyny
 • Toksyny Aspergillus
 • Metabolity Fusarium
 • Trichoteceny grupy A
 • Ochratoksyny
 • Trichoteceny grupy B 
 • Toksyny Penicillium
 • Enniatyny i Beauvericiny
 • Metabolity zearalenonu

Najnowocześniejsza technologia

Spectrum Top® 50 wykorzystuje innowacyjną metodę LC-MS /MS umożliwiającą jednoczesne oznaczenie z wysoką swoistością i czułością  ponad 50 różnych mikotoksyn i metabolitów, w tym niektórych niewykrywalnych, maskowanych mikotoksyn. 

Diagnostyka ta zwiększa możliwości wykrywania
i analizy pojawiających się w terenie mikotoksyn, zapewniając jednocześnie oznaczenie poziomów skażenia tych najczęściej występujących. 

Metodą analityczną stojącą za Spectrum Top® 50 jest Multi-Mycotoxin Analysis 50+, opracowana przez naukowców z Romer Labs, wiodącego światowego dostawcy rozwiązań diagnostycznych dla bezpieczeństwa żywności i pasz.

LC-MS / MS
Innowacyjna metoda LC-MS / MS

Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania dotyczące naszych produktów i / lub usług?